Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Safe in the Arms of Jesus
  • Tựa đề: Rất An Ninh Trong Cánh Christ
  • Lời: Fanny J. Crosby, 1820-1915
  • Nhạc: William How­ard Doane, 1832-1915
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Safe in the Arms of Jesus
1. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast,
There by His love o’ershaded, sweetly my soul shall rest.
Hark! ’tis the voice of angels, borne in a song to me.
Over the fields of glory, over the jasper sea.
Refrain
Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast
There by His love o’ershaded, sweetly my soul shall rest.
2. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care,
Safe from the world’s temptations, sin cannot harm me there.
Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears;
Only a few more trials, only a few more tears!
3. Jesus, my heart’s dear Refuge, Jesus has died for me;
Firm on the Rock of Ages, ever my trust shall be.
Here let me wait with patience, wait till the night is over;
Wait till I see the morning break on the golden shore.

Lời Việt

Rất An Ninh Trong Cánh Christ
1. Rất an ninh tại trong cánh Christ
Êm bấy trên ngực Ngài nay
Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín
Ắt tâm linh an lạc thay
Kìa, thiên sứ hoan ca thi thánh
Reo trong tôi nhạc điệu hay
Trông quang cảnh thiên quốc hiển vinh
Tại bên biển sáng ngời đây.
2. Rất an ninh tại trong Chúa tôi
Tâm chẳng hoang mang, phiền âu
Thế gian không còn mong phỉnh dối
Ác khiên không phương hại đâu
Bao nhiêu nỗi tai ương tiêu tán
Tâm không nghi nan sầu khủng
Tuy nay trải đôi chút thở than
Dòng châu cũng sắp tận chung.
3. Chỗ tôi nương nhờ duy Jêsus
Xưa đã chết thay tội tôi
Quyết nương trên Bàn Thạch an trú
Ấy nơi tôi trông cậy thôi
Đây tôi quyết trông mong kiên nhẫn
Đến lúc tối tăm tàn hẳn
Dương quang sớm mai chiếu hỉ hân
Bờ thiên quốc ánh vàng giăng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo