Việt Nam Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Việt Nam Ca
  • Lời: Ban Nhuận Chánh Thánh Ca (1949)
  • Nhạc: F. Paulus

Lời Ca

Việt Nam Ca
1. Ta cùng hân hoan khen Đấng Tạo Hóa,
Xây dựng đất nước Việt ta:
Từ Bắc vô Nam, non hùng bể sâu,
Một cõi đông nam lục địa Á Châu,
Hoa cỏ tô màu, non sông thêu gấm,
Cơ nghiệp trải bao ngàn năm.
2. Ca ngợi ơn Cha ban phước nòi giống,
Con đoàn cháu con vầy đông,
Dù trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu,
Bồi đắp non sông, anh tài hiếm đâu,
Văn hóa, công nghệ ngày thêm tân tiến,
Oai rạng nước non hùng thiêng.
3. Ca ngợi ơn Cha ban sản vật báu,
Sơn kỳ hải trân nghèo đâu:
Gạo, muối, tơ, than, quặng, đường Chúa cho,
Ngày tháng quanh năm mọi người ấm no;
Thương lắm linh hồn còn trong tăm tối,
Đang chờ Phúc Âm mừng vui.
4. Đêm ngày cùng nhau ta quyết nguyền khấn,
Xin Ngài đoái thương đồng nhân.
Được Thánh Linh soi, công nhận cứu ân,
Việt quốc dân nên thiên thượng quốc dân,
Cùng hát ca ngợi dâng Ba Ngôi Thánh,
Vui vầy hưởng phước trường sinh!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo