Chúa Ở Cùng Ông Bà

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Ở Cùng Anh Em
  • Lời: Jeremiah H. Rankin, 1880
  • Nhạc: William G. Tomer, 1880
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Ở Cùng Anh Em
1. Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau
Yêu thương không phai, tâm linh giao cảm
Xin Cha chăn nuôi anh em ta cả!
Nguyền nguồn phước thiêng đượm nhuần linh hồn hoài.
Điệp Khúc:
Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau!
Thấy nhau luôn cho thỏa lòng này
Nơi chân Chúa sẽ thấy nhau!
Dẫu ta chia tay tạm biệt nhưng lại gặp.
2. Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau
Mong sao anh em thêm ơn dư dật
Xông hương kêu xin Vua trên thiên đàng
Hằng dìu dắt che chở bầy chiên của Ngài.
3. Anh em ta chia tay, chung tiếng cầu xin
Cha Thiêng liêng thêm ơn cho ta hoài
Không bao lâu anh em ta vui mừng
Lại gặp gỡ nhau họp mặt khen ngợi Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo