Hư Không

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hư Không
  • Lời: Tống Thượng Tiết
  • Nhạc: Tống Thượng Tiết
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Hư Không
Đông hư không, Tây hư không!
Nam hư không, Bắc hư không!
Thay thảy luống hư không;
Chỉ linh công còn hoài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo