Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Every Day I Will Bless Thee
  • Tựa đề: Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
  • Lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864)
  • Lời Anh: J. E. Ar­nold.
  • Nhạc: James McGranahan, 1840-1907
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Every Day I Will Bless Thee
1. My Savior’s praises I will sing,
And all His love express;
Whose mercies each returning day
Proclaim His faithfulness.
Refrain
“Every day will I bless Thee!
Every day will I bless Thee!
And I will praise, will praise Thy Name
For ever and ever!”
2. Redeemed by His almighty power,
My Savior and my King;
My confidence in Him I place,
To Him my soul would cling.
3. On Thee alone, my Savior, God,
My steadfast hopes depend;
And to Thy holy will my soul
Submissively would bend.
4. O grant Thy Holy Spirit’s grace,
And aid my feeble powers,
That gladly I may follow Thee
Thro’ all my future hours.

Lời Việt

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài
Báo cáo Tin Lành muôn thu
Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài
Khiến mọi người biết Jêsus.
Điệp Khúc:
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus
Mãi ca xướng danh Jêsus.
2. Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn
Nhứt sanh nguyện làm tôi trung
Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng
Chắc chắn được đến thiên cung.
3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài
Sức thêm lòng được hân hoan
Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài
Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo