Kìa, Chúa Đến!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

Lo! Jesus Comes!
1. Watch, ye saints, with eyelids waking,
Lo, the pow’rs of heav’n are shaking,
Keep your lamps all trimmed and burning,
Ready for your Lord’s returning.
Refrain
Lo! He comes! Jesus comes;
Lo! He comes, He comes all glorious!
Jesus comes to reign victorious,
Lo! He comes! Jesus comes.
2. Lo! the promise of your Savior;
Pardoned sin and purchased favor,
Blood washed robes and crowns of glory;
Haste to tell redemption’s story.
3. Kingdoms at their base are crumbling,
Hark, His chariot wheels are rumbling;
Tell, O tell of grace abounding,
Whilst the seventh trump is sounding.
4. Nations wane, tho’ proud and stately,
Christ His kingdom hasteneth greatly;
Earth her latest pangs is summing,
Shout, ye saints, your Lord is coming.
5. Lamb of God! Thou meek and lowly,
Judah’s lion! high and holy;
Lo! Thy bride comes forth to meet Thee,
All in blood washed robes to greet Thee.
6. Sinners, come, while Christ is pleading,
Now for you He’s interceding;
Haste, ere grace and time diminished
Shall proclaim the mystery finished.

Lời Việt

Kìa, Chúa Đến
1. Hằng cầu nguyện, tỉnh thức mở mắt xem
Bầu trời rung rinh khi Christ giáng lâm
Hãy chiếu sáng đèn linh, châm dầu thêm
Sắp sửa rước Vua hiển vinh hiện ra.
Điệp Khúc:
Kìa! Chúa đến, phải Jêsus đến
Kìa, Chúa đến, vinh hiển oai quyền thay!
Kìa, Chúa đến, cai quản vinh diệu thay!
Chirst chắc đến, phải Jêsus đến.
2. Hằng gìn lời Christ đã hứa với ta
Tội được tha, gia thêm ân tứ lạ
Áo phiếu trắng trong huyết Chiên, mặc đi
Kíp tỉnh thức rao giảng Tin Lành ra.
3. Lạy Jêsus, Chiên Con khiêm tốn kia
Cao trọng thay, Sư tử của Giu-đa!
Hỡi Đấng Thánh, Vợ luôn đang đợi trông
Khoác áo trắng vui rước Tân lang ta.
4. Này người tội, mau đến với Chúa ngay
Ngài mời anh, thương anh khẩn thiết thay
Hãy kíp đến, vì khi đời này qua
Ân điển hết, oan uổng cơ hội hay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo