Đời Tôi Nay Được Đổi Thay

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart
  • Lời: Rufus H. McDaniel
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tựa đề tiếng Việt: Đời Tôi Nay Được Đổi Thay / Chúa Đến Trong Lòng

Lời Anh

Since Jesus Came Into My Heart
1. What a wonderful change in my life has been wrought
Since Jesus came into my heart;
I have light in my soul for which long I have sought,
Since Jesus came into my heart.
Refrain:
Since Jesus came into my heart,
Since Jesus came into my heart;
Floods of joy o’er my soul like the sea billows roll,
Since Jesus came into my heart.
2. I have ceased from my wand’ring and going astray,
Since Jesus came into my heart;
And my sins which were many are all washed away,
Since Jesus came into my heart.
3. I’m possessed of a hope that is steadfast and sure,
Since Jesus came into my heart;
And no dark clouds of doubt now my pathway obscure,
Since Jesus came into my heart.
4. There’s a light in the valley of death now for me,
Since Jesus came into my heart;
And the gates of the City beyond I can see,
Since Jesus came into my heart.
5. I shall go there to dwell in that City I know,
Since Jesus came into my heart;
And I’m happy, so happy as onward I go,
Since Jesus came into my heart.

Lời Việt

Đời Tôi Nay Được Đổi Thay
1. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây
Chính lúc lòng mình có Chúa ngự đấy.
Điệp Khúc:
Chúa Giê-xu ngự tâm tôi mừng thay!
Chúa Giê-xu ngự tâm tôi đêm ngày
Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang dâng sóng
Lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng.
2. Từ rày không còn lạc sai, không vơ vẫn như trước đây
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Mọi tội xưa dầu như son mà nay rửa trong trắng phau
Chính lòng mình có Chúa ngự đấy.
3. Một ngày kia, mừng vui thay được bay lên cung hiển vinh
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vĩnh sinh
Chính lúc lòng mình có Chúa ngự đấy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo