Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Hope Is Built on Nothing Less
  • Tựa đề: Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus / Nương Trên Jêsus
  • Lời: Edward Mote, 1834
  • Nhạc: William B. Bradbury, 1863
  • Tài Liệu:
  • Edward Mote’s Hymns of Praise, 1836

Lời Anh

My Hope Is Built on Nothing Less
1. My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness.
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly trust in Jesus’ Name.
Refrain
On Christ the solid Rock I stand,
All other ground is sinking sand;
All other ground is sinking sand.
2. When darkness seems to hide His face,
I rest on His unchanging grace.
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.
3. His oath, His covenant, His blood,
Support me in the whelming flood.
When all around my soul gives way,
He then is all my Hope and Stay.
4. When He shall come with trumpet sound,
Oh may I then in Him be found.
Dressed in His righteousness alone,
Faultless to stand before the throne.

Lời Việt

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus / Nương Trên Jêsus
1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi
Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi
Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi
Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi.
Điệp Khúc:
Nương trên Jêsus như tảng đá khối
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi
Thật bao nơi kia giống như sa bồi.
2. Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan
Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban
Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên
Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.
3. Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi
Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi
Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan
Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.
4. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang
Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang
Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho
Đứng trước Đấng Thánh tôi không sợ lo.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo