Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In the Cross of Christ I Glory
  • Tựa đề: Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
  • Lời: John Bowring, 1825
  • Nhạc: Ithamar Conkey, 1851
  • Tài Liệu:

Lời Anh

In the Cross of Christ I Glory
1. In the cross of Christ I glory,
Towering o’er the wrecks of time;
All the light of sacred story
Gathers round its head sublime.
2. When the woes of life o’ertake me,
Hopes deceive, and fears annoy,
Never shall the cross forsake me,
Lo! it glows with peace and joy.
3. When the sun of bliss is beaming
Light and love upon my way,
From the cross the radiance streaming
Adds more luster to the day.
4. Bane and blessing, pain and pleasure,
By the cross are sanctified;
Peace is there that knows no measure,
Joys that through all time abide.
5. In the cross of Christ I glory,
Towering o’er the wrecks of time;
All the light of sacred story
Gathers round its head sublime.

Lời Việt

Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
1. Đời tôi lấy thập tự làm hiển vinh
Cao ngất trên thời cuộc điêu linh
Nghìn tia sáng Kinh Thánh giao chiếu kia
Giao chiếu trên đỉnh thập tự kìa.
2. Sự đau đớn trong đời rượt đuổi tôi
Bao ước vọng dường tuyệt vọng thôi
Thì thập giá không bỏ tôi nửa chừng
Nhưng chiếu tia thái an vui mừng.
3. Đời tôi có mặt trời rọi phước lành
Chân ái tình hào quang vây quanh
Nhờ thập giá soi suốt ngày của tôi
Rực rỡ thêm đến muôn muôn đời.
4. Dù muôn mối tai họa hoặc phước lành
Nên thánh nhờ thập tự diệu vinh
Dòng an thái do suối này phát nguyên
Tâm trí tôi khoái lạc vẹn tuyền.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo