Reo Vang Hô-sa-na

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hosanna
  • Lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864)
  • Nhạc: Henri Abraham César Malan (1787-1864)

Lời Pháp

Hosanna
1. Hosanna ! Béni soit le Sauveur débonnaire
Qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père !
Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux
Apporter aux humains, un salut glorieux ! un salut glorieux !
2. Hosanna ! Béni soit le Prince de la vie !
Que de joie, en son nom, notre âme soit ravie !
Qu'en des accents nouveaux elle éclate aujourd'hui ;
Que tout enfant de Dieu tressaille devant Lui, tressaille devant Lui.
3. Hosanna ! Béni soit cet ami charitable
Que le plus grand pécheur va trouver favorable !
Humble et sans apparat, sous notre humanité
Il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité.
4. Hosanna ! Béni soit Jésus notre justice !
Pour nous, pauvres pécheurs, il s'offre en sacrifice ;
Ce Fils du Dieu très-haut, ce puissant Roi des rois,
Pour nous ouvrir le ciel vient mourir sur la Croix, vient mourir sur la Croix.
5. Hosanna ! Rachetés, peuple libre et fidèle,
Répétez Hosanna ! pleins d'une ardeur nouvelle ;
C'est votre hymne d'amour, c'est votre chant de paix :
Que ce chant parmi vous retentisse à jamais ! retentisse à jamais !

Lời Việt

Hô-sa-na
1. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Đại danh Jêsus chính Chân Thần,
Vì yêu nhân thế hôm nay
Bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần.
Ấy chính danh Con Độc Sanh
Từ trong lòng Cha chí nhân,
Hạ sanh đem theo ân điển,
Lại sanh cho ai tin kính,
Lại sanh bởi chính Thần Linh.
2. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Ngài cho ta sống vui đời đời,
Được hân hoan ở tâm linh
Bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;
Khúc thánh ca nầy nguyện tâu
Ngợi khen Thần Danh khắp nơi,
Bầy con thân yêu Cha Thánh
Cùng nhau hân hoan ca xướng,
Cùng hoan ca khúc bình khương.
3. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,
Ngài vui tha thứ cho ai
Ăn năn tội quay bước về nhà;
Chúa tốn khiêm vâng phục Cha,
Ngài vui mang nhân tính ta,
Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển,
Vì thương ta mang nhân tính,
Tạm che khuất tính Thần Minh.
4. Hô-sa-na! Hãy hát khen
Jêsus Christ, Đấng rất công bình,
Vì muôn dân Chúa hy sinh
Thân vàng đền xong hết tội tình;
Chính Vua trên muôn vị vua
Từ nơi vinh hiển giáng sanh,
Ngài đưa ta lên thiên quốc
Nhờ linh năng huyết tuôn chảy;
Hô-sa-na! đáng ngợi thay!
5. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân
Tự do, trung tín vui ca mừng,
Cùng reo vang Hô-sa-na
Với tinh thần hăng hái tưng bừng;
Hô-sa-na! Thanh bình ca,
Hòa vui ngợi khen Thánh Quân,
Nghìn muôn năm ca không dứt,
Hô-sa-na! Vua vinh hiển!
Hô-sa-na Chúa Thượng Thiên!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo