Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: And Must I Be to Judgement Brought
  • Tựa đề: Tôi Há Phải Đưa Đến Nơi Thiên Tòa Chăng?
  • Lời: Charles Wesley, 1708-1788
  • Nhạc: Joseph Barnby, 1838-1896
  • Tài Liệu:
  • Charles Wes­ley, Hymns for Child­ren, 1763.
  • Christ­o­pher Tye, 1533; ar­ranged in Booke of Mu­sicke, by Wil­liam Da­man, 1591

Lời Anh

And Must I Be to Judgement Brought
1. And must I be to judgment brought,
And answer in that day,
For every vain and idle thought,
And every word I say?
2. Yes, every secret of my heart,
Shall shortly be made known,
And I receive my just desert
For all that I have done.
3. How careful, then ought I to live,
With what religious fear!
Who such a strict account must give
For my behavior here.
4. Thou awful Judge of quick and dead,
The watchful power bestow;
So shall I to my ways take heed,
To all I speak or do.
5. If now Thou standest at the door,
O let me feel Thee near,
And make my peace with God, before
I at Thy bar appear.

Lời Việt

Tôi Há Phải Đưa Đến Nơi Thiên Tòa Chăng?
1. Tôi há phải đưa đến nơi thiên tòa
Đối chất trước ngôi Toàn Năng
Về mọi tâm tư hư không, gian trá
Với hư ngôn sinh thời chăng?
2. Thật những chỗ sâu kín trong tâm này
Chẳng bao lâu sẽ lộ ngay
Tùy việc hôm nay tôi cư xử đấy
Chúa ban khen hay phạt đây.
3. Như thế chính tôi đáng nên e gìn
Chính tâm tư ngôn hành nay
Vì ngày tương lai tôi khôn giấu kín
Trước ngôi tôn nghiêm trình khai.
4. Lạy Đấng nắm chết sống trong tay Ngài
Giúp sức thức canh đợi nay
Hầu hành ngôn tôi luôn luôn không sái
Giúp bước tôi trên đường ngay.
5. Ngày thẩm phán kia nếu không xa rày
Chúa cho tôi am tường nay
Nguyền được hòa thân trong Cha nhân ái
Trước khi tôi ra tòa đây.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo