Chúa Kíp Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Kíp Đến
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Chúa Kíp Đến
Chúa kíp đến, tôi mong Ngài!
Lạy Chúa kíp đến lòng tôi.
Chúa kíp đến, đêm ngày cai quản tâm linh này, Ngài ôi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo