Xin Thần Linh Cảm Hóa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Old Time Power
  • Lời: Paul Rader
  • Nhạc: Paul Rader

Lời Anh

Old Time Power
1. We are gathered for Thy blessing,
We will wait upon our God;
We will trust in Him Who loved us,
And Who bought us with His blood.
Refrain:
Spirit, now melt and move
All of our hearts with love,
Breathe on us from above
With old-time pow’r.
2. We will glory in Thy power,
We will sing of wondrous grace;
In our midst, as Thou has promised,
Come, oh, come, and take Thy place.
3. Bring us low in prayer before Thee,
And with faith our souls inspire,
Till we claim, by faith, the promise
Of the Holy Ghost and fire.

Lời Việt

Xin Thần Linh Cảm Hóa

1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lành
Thành tâm chờ đây Cha thánh ơi
Chúng con tin cậy nơi Đấng nhơn lành
Thương yêu tuôn huyết cứu chúng con.
Điệp Khúc:
Xin Thần Linh Chúa cảm hóa
Bởi đức yêu thương chan hòa
Hà hơi quyền năng thiên thượng cho các con Ngài.
2. Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền
Hồng ân ngày nay luôn tán dương
Cúi xin Linh ngự trong chúng con liền
Như xưa Cha phán hứa tinh tường.
3. Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời
Giục tâm hồn đây do đức tin
Để chúng con nhận lời hứa trên trời
Thần quyền luôn lửa than dẫy đầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo