Đấng Chăn Hiền Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: John J. Husband
  • Nhạc: John J. Husband
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đấng Chăn Hiền Lành
Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn (1948)
1. Đàn chiên thơ ta nay,
Nhờ Jêsus chăn nuôi đây,
Được an ninh trong cánh tay
Của Chúa ta, vui thay!
Điệp Khúc:
Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,
Nuôi ta nước trong cỏ xanh;
Khi muông sói kia lăm le giựt giành,
Nương cánh Chúa an bình.
2. Người chăn yêu thương ta,
Lìa nơi thiên cung nguy nga,
Tìm chiên bơ vơ cách xa,
Lướt núi non xông pha.
3. Nguyện Jêsus ban ơn,
Hầu ta yêu Jêsus hơn,
Nguyền đem thân, linh, tuổi non,
Hiến Đấng Chăn khoan nhân.
4. Vậy, ta mong không lâu,
Toàn chiên ta trong năm châu
Được tay Jêsus góp thâu,
Mãi mãi yêu thương nhau.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo