Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: There Is No Name So Sweet on Earth
  • Tựa đề: Danh Dịu Dàng Hơn Hết
  • Lời: George W. Bethune, 1858
  • Nhạc: William B. Bardbury
  • Tài Liệu:

Lời Anh

There Is No Name So Sweet on Earth
1. There is no name so sweet on earth,
No name so sweet in Heaven,
The Name, before His wondrous birth
To Christ the Savior given.
Refrain
We love to sing of Christ our King,
And hail Him, blessèd Jesus;
For there’s no word ear ever heard
So dear, so sweet as “Jesus.”
2. His human name they did proclaim,
When Abram’s son they sealed Him;
The name that still by God’s good will,
Deliverer revealed Him.
3. And when He hung upon the tree,
They wrote this Name above Him;
That all might see the reason we
Forevermore must love Him.
4. So now, upon His Father’s throne,
Almighty to release us
From sin and pain, He gladly reigns,
The Prince and Savior, Jesus.
5. O Jesus, by that matchless Name,
Thy grace shall fail us never;
Today as yesterday the same,
Thou art the same forever.

Lời Việt

Danh Dịu Dàng Hơn Hết
1. Từ xưa nay chẳng ai được truyền danh
Dịu dàng, tôn quý như Chúa ta
Đặt “Jêsus” trước khi Ngài hạ sinh
Lạ lùng thay! Có ai rõ đâu?
Điệp Khúc:
Ta thích hát xướng Christ ta là Vua
Hay nói đến danh “Jêsus” hoài
Và vui nghe đến tên Ngài, “Jêsus”
Thật mừng vui quá, vui mãi thôi.
2. Ngày Jêsus chết trên thập tự kia
Họ đề tên Chúa nơi bảng treo
Là Jêsus đó muôn vạn người coi
Đoạn trường thay! hỡi Vua Chúa tôi!
3. Ngày nay đương ở trên ngự đài cao
Thật quyền trên cả, ai thắng đâu
Ngài thương yêu kẻ trông đợi mừng vui
Ngài là Vua Chúa, danh “Jêsus”
4. Hằng nhơn danh Chúa, tôi nguyện điều chi
Thì Ngài ban phước trong mọi khi
Từ hôm qua, bữa nay, đời đời luôn
Jêsus không đổi thay chút chi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo