Báo Tin Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Is My Name Written There
  • Lời: Mary A. Kidder, 1876. (1820-1905)
  • Nhạc: Frank M. Davis (1839-1898)
  • Tài Liệu:
  • Hymns of the Christian Life (19??), #276
  • Hymns of the Christian Life (1978), #482

Lời Anh

Is My Name Written There
1. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold;
I would make sure of Heaven, I would enter the fold.
In the book of Thy kingdom, with its pages so fair,
Tell me, Jesus, my Savior, is my name written there?
Refrain
Is my name written there,
On the page white and fair?
In the book of Thy kingdom,
Is my name written there?
2. Lord, my sins they are many, like the sands of the sea,
But Thy blood, O my Savior, is sufficient for me;
For Thy promise is written, in bright letters that glow,
"Though your sins be as scarlet, I will make them like snow."
3. Oh! that beautiful city, with its mansions of light,
With its glorified beings, in pure garments of white;
Where no evil thing cometh to despoil what is fair;
Where the angels are watching, yes, my name’s written there.

Lời Việt

Báo Tin Lành
Lời Việt: Mục sư Phan Đình Liệu (1928)
1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần hồn phân vân bất an,
Lòng ta đau thương khôn xiết kể, Nước mắt tuôn dầm ủ ê;
Người trời Jêsus, Con Chúa Cha, Động lòng thương yêu chúng ta,
Hi sinh đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.
Điệp Khúc:
Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sinh;
Jêsus đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.
2. Dầu mà ta lên trên núi cao, Dầu vượt qua nơi biển sâu,
Dầu khi băng qua trong lửa cháy, Vững chí ta nào đổi thay;
Dầu mà quân binh đương phủ vây, Quyền đời hăm ta giết đi,
Tâm can vững chắc không kinh gì, Vì lo cứu bởi đương thì.
3. Hồn người bên kia đương khóc la, Đầu nầy kêu rên thiết tha,
Vì đương luân vong nơi khổ hải, Não chí đau lòng lắm ai;
Người người đương trong phương thoát ly, Ngoài Jêsus không phép chi,
Nên ta quyết giảng rao trung thành, Về ân cứu bởi Tin Lành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo