Nương Mình Trong Cánh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Under His Wings
  • Tựa đề: Nương Cánh Chúa
  • Lời: William Orcutt Cushing, 1823-1902
  • Nhạc: Ira David Sankey, 1840-1908
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Under His Wings
1. Under His wings I am safely abiding,
Though the night deepens and tempests are wild,
Still I can trust Him; I know He will keep me,
He has redeemed me, and I am His child.
Refrain
Under His wings, under His wings,
Who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
Safely abide forever.
2. Under His wings, what a refuge in sorrow!
How the heart yearningly turns to His rest!
Often when earth has no balm for my healing,
There I find comfort, and there I am blessed.
3. Under His wings, oh, what precious enjoyment!
There will I hide till life’s trials are o’er;
Sheltered, protected, no evil can harm me,
Resting in Jesus, I’m safe evermore.

Lời Việt

Nương Dưới Cánh Chúa
1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ, Chúa tôi
Dầu đêm tăm tối phong ba vang dậy cuộn sôi
Lòng tin Jêsus luôn giương cánh bao quanh tôi hoài
Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài.
Điệp Khúc:
Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái
Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài
Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài
Được thơ thái, an bình lâu dài.
2. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an
Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban
Đời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu
Được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu.
3. Thật hân hoan thay, an ninh trong cánh Ngài thẳng xông
Kịp hồi rèn thử trong nhân gian nầy tận chung
Còn đâu tai ương Sa tan bó tay khôn khoe hùng
Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo