Trong Christ Yên Giấc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Asleep in Jesus
  • Tựa đề: Trong Christ Yên Giấc
  • Lời: Margaret Mackay, 1862
  • Nhạc: William S. Bradbury, 1863
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trong Christ Yên Giấc
1. Trong Christ yên giấc, trông Sao Mai mọc
Chờ giờ vùng thức không còn than khóc
Yên thay! Êm thay! Ngàn thu an nghỉ
Đâu có rối reng thù nghịch tứ vi.
2. Yên thay! Yên giấc trong Christ vui kỳ
Này là một giấc êm đềm cao quý
Ta hoan ca do lòng tin thanh khiết
Ôi tử vong, nay nọc mày tiêu diệt.
3. Yên thân trong Christ nay an bình thật
Giờ được lại sống hân hạnh trước nhất
Không ưu tư, tai họa làm u ám
Khi Chúa phô ra quyền lực siêu phàm.
4. Trong Christ yên giấc, tôi coi vinh hạnh
Tiêu diêu bên Chúa vui mừng khôn sánh
Tuy thân chôn nơi phần mộ đâu đấy
Khi Chúa tái lâm Ngài gọi ta dậy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo