Quanh Đêm Luôn Ngày

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Yoke Is Easy
  • Tựa đề: Dòng Bình Tịnh
  • Lời: Thi Thiên 23
  • Nhạc: Ralph E. Hudson (1843-1901)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

His Yoke Is Easy
1. The Lord is my shepherd; I shall not want.
He maketh me down to lie
In pastures green He leadeth me
The quiet waters by.
Refrain
His yoke is easy; His burden is light.
I’ve found it so; I’ve found it so.
He leadeth me by day and by night
Where living waters flow.
2. My soul crieth out: "Restore me again,
And give me the strength to take
The narrow path of righteousness,
E’en for His own name’s sake."
3. Yea, tho’ I should walk the valley of death,
Yet why should I fear from ill?
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.

Lời Việt

Dòng Bình Tịnh
1. Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiên đến hoài
Đời tôi xin quyết nương cậy Ngài
Đồng cỏ xinh tươi ngọt bùi ngon thay
Ơn Ngài vô cùng láng lai.
Điệp Khúc:
Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây
Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài
Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi
Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.
2. Vì đường hẹp hòi cúi xin Ngài hộ tôi hoài
Cho tôi đủ sức theo kịp Ngài
Vì cớ thánh danh Ngài đưa tôi nay
Tâm hồn ca tụng Chúa đây.
3. Dầu gặp chặng đường khó đương đầu cùng tử thần
Ngài đưa tôi bước không ngại ngần
Nhờ Chúa ủy lao trọn đời hân hoan
Gậy gìn, roi dạy chí nhân.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo