Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Kyrie Eleison trong Thánh Ca “Koralbok” của Giáo Hội Na-uy
  • Tựa đề: Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
  • Lời: Kyrie Eleison
  • Nhạc: Schorring, 1783
  • Tài Liệu: Thánh Ca “Koralbok” của Giáo Hội Na-uy

Lời Na Uy

Lời Việt

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầu
Nguyện Đức Chúa Cha vinh quang, oai nghi, chí nhân
Đoái đến anh em tôi quỳ tâu
Nguyện Đức Chúa Con yêu thương, hy sinh cứu dân
Đoái đến anh em tôi quỳ tâu
Nguyện Đức Thánh Linh ban cho an ninh
Hỉ hân khi chúng tôi đang kêu cầu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo