Ánh Sáng Của Thế Giới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

The Light of the World Is Jesus
The whole world was lost in the darkness of sin;
The light of the world is Jesus;
Like sunshine at noonday His glory shone in,
The light of the world is Jesus.
Refrain
Come to the light, ’tis shining for thee;
Sweetly the light has dawned upon me;
Once I was blind, but now I can see;
The light of the world is Jesus.
2. No darkness have we who in Jesus abide,
The light of the world is Jesus;
We walk in the light when we follow our Guide,
The light of the world is Jesus.
3. Ye dwellers in darkness with sin-blinded eyes,
The light of the world is Jesus;
Go, wash, at His bidding, and light will arise;
The light of the world is Jesus.

Lời Việt

Ánh Sáng Của Thế Giới
1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu
Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói.
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu
Điệp Khúc:
Anh em đến ngay, Giê-xu liền soi sáng
Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng
Xưa lòng này đuôi, rày nhờ Ngài được sáng
Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu.
2. Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu
Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối.
3. Ngài cho hay thánh quốc không cần mặt trời soi sáng
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu
Vì Chiên Con chiếu sáng thiên thành muôn đời vinh hiển.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo