Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: We'll Never Say Good Bye
  • Tựa đề: Tại Nhà Chúa Ta Còn Xa Nhau Đâu
  • Lời: Anzentia Igene Perry Chapman (1849-1889)
  • Nhạc: John H. Tenney (1840-1918)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

We'll Never Say Good Bye
1. With friends on earth we meet in gladness,
While swift the moments fly,
Yet ever comes the thought of sadness,
That we must say, "Goodbye."
Refrain
We’ll never say goodbye in Heav’n,
We’ll never say goodbye,
For in that land of joy and song,
We’ll never say goodbye.
2. How joyful is the hope that lingers,
When loved ones cross death’s sea,
That we, when all earth’s toils are ended,
With Thee shall ever be.
3. No parting words shall e’er be spoken,
In yonder home so fair,
But songs of joy, and peace, and gladness,
We’ll sing forever there.

Lời Việt

Tại Nhà Chúa Ta Còn Xa Nhau Đâu
Tại nhà Chúa ta còn xa nhau đâu
Nào còn xa nhau cách nhau
Nơi ấy mãi nghe hoan ca, hòa tấu
Đâu còn cách nhau lìa nhau.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo