Ân Điển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: God's Grace
  • Lời: Richard J. Oliver (1921)
  • Nhạc: Dân Ca Anh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

God's Grace
God's Grace is higher far than the heavens,
God's Grace deeper far than the sea,
God's Grace broader far than the ocean,
God's Grace is sufficient for me.
Refrain:
God's Grace, God's Grace,
God's Grace is sufficient for me, for me,
God's Grace, God's Grace,
God's Grace is sufficient for me.
God's Grace far above earthly pleasure;
God's Grace is for all, taste and see.
God's Grace is His gift without measure;
God's Grace is sufficient for me.

Lời Việt

Ân Điển
1. Diệu bấy! Núi ân điển cao, cao vượt trời,
Diệu bấy! Thẳm sâu thay dòng ân điển,
Diệu bấy! Biển ân điển kia rộng tuyệt vời,
Ô, ân điển trên tôi thật vô biên.
Điệp Khúc:
Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển:
Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.
2. Diệu bấy! Tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ,
Diệu bấy! Láng lai muôn trùng ân điển,
Diệu bấy! Bởi ân điển đâu công lao gì,
Nhờ ân điển tôi được chuộc bình yên.
3. Diệu bấy! Bởi ân điển tuôn vui vượt trần,
Diệu bấy! Nếm say bao mùi ân điển;
Diệu bấy! Quả ân điển ban cho vô ngần,
Ô ân điển trên tôi thật vô biên.
4. Diệu bấy! Bởi ân điển tôi canh đợi hoài,
Diệu bấy! Mãi tươi vui nhờ ân điển,
Diệu bấy! Bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài,
Thật ân điển xui tôi ngợi trường thiên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo