Jesus Chân Chúa Lại Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Å, Salige Stund Uten Like
  • Tài Liệu: Thánh Ca Na Uy
  • Lời: Johan Halmrast
  • Nhạc: Kristian Wendelbog
  • Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1931)

Lời Na Uy

Å, Salige Stund Uten Like
1. Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.
2. Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord -
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!
3. Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun,
Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Lời Việt

Jesus Chân Chúa Lại Sống
1. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng,
Là Jesus Chân Chúa ta lại sống!
Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,
Sao ta đang còn bực rực buồn lòng?
Ngài nào chịu nằm an nhiên nơi mộ địa,
Sự chết đâu còn quyền chi trên Ngài?
Này chính tôi nhìn thật thân Ngài sống kìa,
Hình dung nay so trước vinh diệu quá!
Vui thỏa tôi mục kích Chúa sống hiển vinh,
So trước dung quang nay rất diệu vinh.
2. Ngài sống! Tôi được nhìn Jesus sống rồi,
Truyền cho anh em Chúa tin mừng ấy;
Ôi Chúa, sao lạ bấy đã biết đến tôi,
Tuy thân tôi hèn hạ tột mực này!
Dù vậy, lời Ngài tôi vui đi rao liền,
Lòng ước ao hằng ngợi khen vang dậy;
Kìa, chính tin lành từ thiên thượng giảng truyền,
Là tin muôn thiên sứ mong truyền đấy;
Ôi Phúc Âm tuyệt đối giảng khắp chốn nay,
Thiên sứ đang trông mong giảng truyền ngay.
3. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng,
Là Jesus Chân Chúa ta lại sống!
Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,
Sao ta đang còn bực rực buồn lòng?
Giờ này tìm gì loanh quanh nơi mộ phần,
Sự chết ban gì mà ngươi tìm được?
Gặp Chúa Jesus phục sinh thật rất mừng,
Từ nay ta vui hát câu đại thắng;
Vui quá ta được thấy Chúa sống hiển nhiên,
Ta hãy chung hoan ca khúc bình yên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo