Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Where He Leads Me?
  • Tựa đề: Tiếng Chúa Hướng Dẫn
  • Lời: Er­nest W. Blan­dy, 1890
  • Nhạc: John Samuel Norris (1844-1907), 1890
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Where He Leads Me?
1. I can hear my Savior calling,
I can hear my Savior calling,
I can hear my Savior calling,
“Take thy cross and follow, follow Me.”
Refrain
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow;
I’ll go with Him, with Him, all the way.
2. I’ll go with Him through the garden,
I’ll go with Him through the garden,
I’ll go with Him through the garden,
I’ll go with Him, with Him all the way.
3. I’ll go with Him through the judgment,
I’ll go with Him through the judgment,
I’ll go with Him through the judgment,
I’ll go with Him, with Him all the way.
4. He will give me grace and glory,
He will give me grace and glory,
He will give me grace and glory,
And go with me, with me all the way.

Lời Việt

Tiếng Chúa Hướng Dẫn
1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền,
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên:
Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền.
Điệp Khúc:
Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,
Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,
Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.
2. Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay,
Đồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày,
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
3. Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín nay,
Đồng chôn với Đấng Christ, tôi chôn rày,
Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín nay,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
4. Được lại sống với Christ, cứ sống nay,
Lại sống với Đấng Christ, tôi sống hoài,
Lại sống với Đấng Christ, cứ sống nay,
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.
5. Hiện nay có Chúa sống trong tôi đây,
Thật hiện nay Ngài sống trong tôi hoài,
Hiện nay có Cứu Chúa, mãi sống đây,
Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày.
6. Rồi đây lãnh mão quí báu vinh quang,
Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng,
Rồi đây lãnh mão quí, sống vẻ vang,
Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo