Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện
Tôi tin chắc Chúa hay nhậm lời khẩn nguyện!
Tôi biết chắc Chúa hay nhậm lời khẩn nguyện!
Tôi trải biết Chúa hay nhậm lời khẩn thiết!
Vinh thay danh Cứu Chúa!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo