Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
1. Tại đây tôi đứng cách khiêm cung
Lạy Jêsus, hãy đoái thương cùng
Hồn, thân măng sữa, tuổi thơ ngây
Nguyện Jêsus ẵm tôi đêm ngày.
2. Hằng ngày tôi đến với Jêsus
Cầu xin Chúa dẫn tới Thiên Phụ
Nguyện dọn nơi ở tốt cho tôi
Đời đời vui vẻ sống trên trời.
3. Lạy Chiên Con thánh trên thiên đài
Đời tôi ao ước noi gương Ngài
Lòng đơn sơ với tánh khiêm ti
Hồi Ngài thơ ấu chẳng ai bì.
4. Nguyện theo chân Cứu Chúa không sai
Lòng tôi đây sẵn vâng phục Ngài
Lạy Jêsus giúp đỡ cho tôi
Được như tâm tính Chiên Con Trời.
5. Lạy Chiên Con, Đấng vẫn thương tôi
Hồn, thân tôi hiến Chúa trọn đời
Cầu Jêsus sống trong tôi nay
Làm cho tôi giống in như Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo