Bạn Đứng Phía Nào?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: One Door and Only One
  • Tựa đề: Bạn Đứng Phía Nào?
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:
  • Pinebrook Choruses #171

Lời Anh

Lời Việt

Bạn Đứng Phía Nào?
Duy một cửa vô thiên đàng
Mà chia hai phía rất khác
Phía trong với phía ngoài
Bạn đứng trên phía nào?
Duy một cửa vô thiên đàng
Mà chia hai phía rất khác
Chính tôi đứng phía trong
Bạn đã đứng bên nào?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo