Ngày Vui Vẻ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Happy Day
  • Lời: Philip Doddridge
  • Nhạc: E. F. Rimbault

Lời Anh

O Happy Day
1. O happy day that fixed my choice
On Thee, my Savior and my God!
Well may this glowing heart rejoice,
And tell its raptures all abroad.
Refrain:
Happy day, happy day,
When Jesus washed my sins away!
He taught me how to watch and pray,
And live rejoicing every day;
Happy day, happy day,
When Jesus washed my sins away!
2. ’Tis done—the great transaction’s done;
I am my Lord’s, and He is mine;
He drew me and I followed on,
Rejoiced to own the call divine.
3. Now rest, my long-divided heart,
Fixed on this blissful center, rest;
Here have I found a nobler part,
Here heav’nly pleasures fill my breast.
4. High heav’n that hears the solemn vow,
That vow renewed shall daily hear!
Till in life’s latest hour I bow,
And bless, in death, a bond so dear.

Lời Việt

Ngày Vui Vẻ

1. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa
Tôn Giê-xu Christ làm Cứu Chúa mình
Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa
Đi khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành.
Điệp Khúc:
Ngày vui vẻ, ngày sung sướng
Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường
Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài
Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.
2. Ồ dây thân ái buộc tôi trong Chúa
Tôi, Chúa sắt son hiệp nhất trọn đời
Nguyền trong nơi thánh miệng ca tay múa
Linh khúc tấu vang đền Đức Chúa Trời.
3. Lòng nay trong trắng nhờ ơn Giê-xu
Tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài
Ngài kêu tôi đến, mừng nghe chăm chú
Không trễ hôm mai, lòng quyết theo Ngài.
4. Lòng xưa xao xuyến, từ đây yên tĩnh
Kiên quyết đứng trên nền đá vô hình
Dầu sao tôi chẳng lìa xa Cha thánh
Vui sống trong Ngài đầy dẫy ơn lành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo