Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Ở Bên Tôi
  • Lời: Lê Đình Tươi, c. 1942
  • Nhạc: Edmund S. Lorenz, s. 1854
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Chúa Ở Bên Tôi - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)
1. Đường đời lắm lúc trải bước chông gai
Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai
Có tiếng quí báu nhắc nhở không thôi
Jêsus hằng ở bên tôi.
Điệp Khúc:
Jêsus cùng đi suốt đàng
Tôi không buồn lo thở than
Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi
Jêsus thường nhớ đến tôi.
2. Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi
Quyền đời bóng tối hãm xông không thôi
Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu
Jêsus nào bỏ tôi đâu.
3. Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh
Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh
Chí quyết lướt tới ngó Cha quang minh
Nương bóng toàn thắng quang vinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo