Chẳng Có Ai Như Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: No, Not One!
  • Kinh Thánh: Châm Ngôn 18:24; Hê-bơ-rơ 13:5
  • Lời: Johnson Oatman, Jr. (1895)
  • Nhạc: George C. Hugg (1895)

Lời Anh

No, Not One!
1. There’s not a friend like the lowly Jesus,
No, not one! No, not one!
None else could heal all our soul’s diseases,
No, not one! No, not one!
Refrain:
Jesus knows all about our struggles,
He will guide till the day is done;
There’s not a friend like the lowly Jesus,
No, not one! No, not one!
2. No friend like Him is so high and holy,
No, not one! No, not one!
And yet no friend is so meek and lowly,
No, not one! No, not one!
3. There’s not an hour that He is not near us,
No, not one! No, not one!
No night so dark but His love can cheer us,
No, not one! No, not one!
4. Did ever saint find this Friend forsake him?
No, not one! No, not one!
Or sinner find that He would not take him?
No, not one! No, not one!
5. Was e’er a gift like the Savior given?
No, not one! No, not one!
Will He refuse us a home in heaven?
No, not one! No, not one!

Lời Việt

Chẳng Có Ai Như Jesus
1. Chẳng có ai khiêm ti như Jesus, Bạn hiền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Điệp Khúc:
Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,
Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;
Chẳng thiết hữu nào như Jesus, Đấng khiêm nhường,
Chẳng có ai, quyết không ai!
2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
3. Chẳng có khi nào Jesus lìa môn đồ Ngài,
Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!
Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,
Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!
4. Chẳng có ơn như ơn Jesus cao tuyệt vời,
Chẳng có đâu! chẳng ơn nào!
Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,
Chẳng có đâu! Chẳng khi nào.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo