Ca-lép Trông Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Caleb Saw the Lord
  • Tựa đề: Ca-Lép Trông Chúa
  • Lời: Anna E. Richards
  • Nhạc: Mabel Johnston Camp, 1930
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Caleb Saw the Lord
1. Others saw the giants, Caleb saw the Lord;
They were sore disheartened, He believed God's word;
And that word he fully, fearlessly, obeyed--
Was it not sufficient that the Lord hath said?
Chorus
I will never leave thee;
Go in this thy might;
One shall chase a thousand,
Two put ten to flight.
2. O to follow fully like this one of old;
O to be like Caleb, doing what is told;
Then the Lord's rich blessing will be ours today,
He will prosper ever those who Him obey.
3. If we are half-hearted, we'll not taste God's best;
Those who follow wholly will be wholly blest,
Blest in soul and spirit, body, mind, and heart,
Rich in heav'nly treasure, which He will impart.
4. O to have one Master, only One to please;
O to have one purpose, not our will or ease;
Pressing ever onward to the goal before,
Serving gladly, wholly, Him whom we adore.

Lời Việt

Ca-Lép Trông Chúa
1. Nhìn người giềnh giàng hiên ngang
Mấy gã kia hoang mang
Ca-lép trông Chúa linh năng
Đức tin thêm khăng khăng
Chúa hứa tuyên há vô bằng
Quyết không còn lưỡng lự
Vì lời từ miệng Giê-hô-va chẳng đáng tin ư?
Điệp Khúc:
Mỗi một bước ta không ly
Vững lòng tiến lên đi
Một xua gấp ngàn vỡ tan
Hai rượt đuổi dư vạn.
2. Người nào gìn vẹn đức tin
Giống Ca-lép như in
Thực hành lời Chúa ban sai
Không nghi nan như ai
Ắt Chúa ban phước lâu dài
Chúng ta được hưởng hoài
Vì Ngài phù trợ cho ai vâng ý thánh không sai.
3. Phàm người nào còn phân tâm
Chẳng nếm ơn cao thâm
Còn người theo Chúa tín trung
Cha ban ơn dinh sung
Phước Chúa vui hưởng vô cùng
Cả thân hồn thấm nhuần
Đời đời được Ngài ban thiên ân quí báu vô ngần.
4. Hầu việc một Giê-hô-va
Sống thỏa tâm Vua ta
Nhìn một mục đích chăm chăm
Không đi theo tư tâm
Chúa dẫn ta chẳng sai lầm
Chuẩn tiêu đạt trước mình
Hầu việc trọn vẹn, vui tươi duy Chúa đáng tôn vinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo