Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Mục Lục

Tựa đề
 1. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 2. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 3. Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 4. Ta Bước Lên Si-ôn
 5. Cùng Dâng Lời Ca
 6. Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời
 7. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 8. Vui Mừng Tung Hô
 9. Phước Nguyên Từ Trời
 10. Đoạn Thiên Ca
 11. Ca Ngợi Chúa
 12. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 13. Tôn Vinh Chân Thần
 14. Ngợi Giê-hô-va
 15. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 16. Lạy Cha Yêu Thương
 17. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 18. Lời Nguyện Kính Yêu
 19. Ha-lê-lu-gia!
 20. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu
 21. Chuyện Tôi Ưa Ca Hát
 22. Tình Chúa Bao La
 23. Ánh Thái Dương Nầy
 24. Vinh Thay Danh Jesus
 25. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 26. Tôn Vinh Christ
 27. Ngợi Danh Jesus
 28. Danh Yêu Quý
 29. Ngợi Khen Cứu Chúa
 30. Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 31. Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền
 32. Danh Jesus
 33. Jesus Đẹp Thay
 34. Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời
 35. Nầy Tình Yêu Thương
 36. Danh Quí Trọng
 37. Ðêm Yên Lặng
 38. Hô-Sa-Na
 39. Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến
 40. Ôi Jêsus Hài Nhi
 41. Tình Yêu Thiên Chúa
 42. Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi
 43. Thiên Sứ Rao Truyền
 44. Nô-ên Ðầu Tiên
 45. Lời Truyền Rao
 46. Hỡi Môn Ðồ Trung Tín
 47. Giấc Ngủ Yên
 48. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ
 49. Phước Cho Nhân Loại
 50. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát
 51. Tiến Ðến Bết-Lê-Hem
 52. Chúng Tôi Vua Miền Ðông
 53. Ngợi Con Thánh
 54. Thoạt Đến Đêm Nọ
 55. Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh
 56. Tiếng Hát Thiên Binh
 57. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 58. Chúa Jesus Lâm Phàm
 59. Tình Yêu Thiên Chúa
 60. Trong Miền
 61. Kỷ Nguyên Thanh Bình
 62. Bình An Cho Loài Người
 63. Ca Vang Lên
 64. Thiên Đàng Chung Vui
 65. Bài Ca Máng Cỏ
 66. Nằm Yên Trong Máng Chiên
 67. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 68. Kíp Ðến Tôn Thờ
 69. Vòng Tay Tình Yêu
 70. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 71. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 72. Đêm Đông Xưa
 73. Đêm Thánh
 74. Mừng Anh Vui Giáng Sinh
 75. Giấc Mơ Thanh Bình
 76. Danh Lạ Lùng
 77. Danh Chúa Jesus
 78. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 79. Tôn Vinh Chúa Tôi
 80. Danh Lạ Lùng.
 81. Chẳng Có Ai Như Jesus
 82. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
 83. Hoa Huệ Trong Trũng
 84. Ngài Là Ai?
 85. Khi Jesus Qua
 86. Gặp Được Thiết Hữu
 87. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 88. Bài Hát Trong Đêm
 89. Cứu Chúa Siêu Việt
 90. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 91. Xin Kể Chuyện Chúa
 92. Nơi Gô-gô-tha
 93. Giờ Tôi Thấy Chúa
 94. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
 95. Thánh Thủ Chúa
 96. Chúa Mang Thập Hình
 97. Gô-gô-tha
 98. Ghết-sê-ma-nê
 99. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 100. Gần Thập Tự
 101. Chỉ Vì Tội Tôi
 102. Thập Tự Xưa
 103. Ghết-sê-ma-nê
 104. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 105. Xong Rồi
 106. Cung Điện Bằng Ngà
 107. Chúa Chí Ái
 108. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 109. Nơi Thập Tự
 110. Nơi Chân Thập Tự
 111. Dòng Huyết Đào
 112. Nhìn Cây Thập Tự
 113. Con Đường Sự Sống
 114. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 115. Chúa Phục Sinh
 116. Nhìn Xem Jesus
 117. Vì Jesus Sống
 118. Ngài Là Chúa
 119. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh
 120. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 121. Chúa Sống
 122. Giờ Danh Sách
 123. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
 124. Màn Sương Tiêu Tan
 125. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 126. Kìa Chúa Đến
 127. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 128. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 129. Jesus Mau Đến
 130. Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai
 131. Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa
 132. Trông Mong Thiên Ân
 133. An Bình Trong Chúa
 134. Chờ Mong Thần Linh
 135. Thánh Linh Dẫn Dắt
 136. Lời Dịu Dàng
 137. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 138. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 139. Kinh Thánh Cao Quý
 140. Phước Âm Jesus Muôn Thuở
 141. Thánh Kinh Âm Nhạc
 142. Lớn Bấy Duy Ngài
 143. Việt Nam Ca
 144. Ôi Tình Thương
 145. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 146. Jesus Đấng Chăn Chiên
 147. Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng
 148. Ý Nghĩa Tình Yêu
 149. Jesus Bài Ca Của Ta
 150. Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
 151. Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm
 152. Nguồn Ân Điển
 153. Lòng Luôn Tưởng Con Trời
 154. Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay
 155. Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng
 156. Ngài Vực Tôi
 157. Ân Hồng Cứu Ân
 158. Ơn Lạ Lùng
 159. Ái Từ Cứu Tôi
 160. Ơn Cứu Rỗi
 161. Ngợi Khen Dòng Huyết
 162. Làm Con Vua Thánh
 163. Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
 164. Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!
 165. Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người
 166. Chỉ Tin Nơi Ngài
 167. Về Gấp Lên
 168. Tiếng Gọi
 169. Jesus Gọi Ta
 170. Nguyện Theo Jesus
 171. Tiếng Jesus
 172. Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta
 173. Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An
 174. Hãy Theo Ta
 175. Đời Người Ngắn Ngủi
 176. Mau Thưa Với Jesus
 177. Ta Là Đường Đi
 178. Kìa Chín Mươi Chín Con
 179. Hãy Theo Jesus
 180. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 181. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 182. Christ Trả Xong Tội Lỗi
 183. Quyền Trong Huyết
 184. Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân
 185. Kìa Cửa Cứu Rỗi
 186. Suối Huyết Tuôn
 187. Mau Đến Theo Jesus
 188. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 189. Ngài Cứu Tôi
 190. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 191. Jesus Cứu
 192. Bây Giờ Tôi Tin
 193. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 194. Jesus Cứu Tôi
 195. Đứng Trên Lời Hứa
 196. Vầng Đá Muôn Đời
 197. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 198. Chúa Ôi! Xin Dìu Con
 199. Lời Nguyện Cầu
 200. Như Cánh Chim Bay Lên
 201. Dâng Trọn Cho Jesus
 202. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 203. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 204. Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi
 205. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
 206. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 207. Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 208. Ngài Dìu Dắt Tôi
 209. Đường Lối Chúa
 210. Quanh Đêm Luôn Ngày
 211. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 212. Jesus Là Bạn Thật
 213. Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
 214. Tôi Là Chiên Của Chúa
 215. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 216. Phút Suy Tư
 217. Jesus Thiết Hữu
 218. Chúa Lo Cho Ta Chăng?
 219. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 220. Đấng Chăn Chiên Hiền Lành
 221. Chúa Biết Rõ
 222. Chúa Sẽ Lo Toan
 223. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 224. Hiệp Một Trong Chúa
 225. Tự Nguyện Theo Jesus
 226. Chúa Ôi Tôi Lại Ngay
 227. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 228. Nguyện Theo Ý Cha
 229. Tiệc Thánh
 230. Truy Niệm Chúa
 231. Ta Hy Sinh Vì Con Hết
 232. Một Ngày Với Chúa
 233. Bài Ca Hợp Một
 234. Nếu Khi Nào
 235. Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn
 236. Bốn Phương Một Nhà
 237. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
 238. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
 239. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 240. Cơn Mưa Phước Lành
 241. Nguyện Đưa Dắt Bao Người
 242. Báo Tin Lành
 243. Tôi Sẽ Đi
 244. Quyết Rao Tin Lành
 245. Xin Chúa Sai Tôi
 246. Gánh Lúa Về
 247. Dắt Về Chúa
 248. Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài
 249. Chèo Ra
 250. Loan Tin Mừng
 251. Lo Vực Người Luân Vong
 252. Mau Chiếu Ra
 253. Chứng Nhân Cho Jesus
 254. Ngày Vui Vẻ
 255. Tình Yêu Jesus
 256. Khi Jesus Ngự Vào Lòng
 257. Nào Bước Cùng Jesus
 258. Dương Quang Thiên Quốc
 259. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 260. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 261. Được Jesus Cứu
 262. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
 263. Vững Tin Nơi Chúa
 264. Jesus! Tôi Đến
 265. Tôi Nguyện Đến Liền
 266. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 267. Hãy Tin Nhận
 268. Lạy Thượng Đế
 269. Trở Về Bên Chúa
 270. Tiếng Êm Dịu
 271. Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
 272. Ngươi Phải Tái Sinh
 273. Khi Dâng Lòng Mình
 274. Chung Niềm Tin
 275. Con Sông Tẩy Uế
 276. Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
 277. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
 278. Xa Ta Hết Muôn Tội
 279. Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa
 280. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
 281. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 282. Ta Theo Ý Chúa Chưa?
 283. Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
 284. Tôi Mang Thập Tự
 285. Càng Yêu Chúa Hơn
 286. Nguyện Càng Yêu Thương Christ
 287. Vì Sao Tôi Yêu Jesus
 288. Yêu Ta Chăng
 289. Mến Yêu Jesus
 290. Xin Vô Tâm Hồn
 291. Tâm Tôi Văng Vẳng
 292. Ta Hát Suốt Linh Trình
 293. Bên Tôi Là Chúa Jesus
 294. Vui Bên Chúa
 295. Vui Mừng Mãi Mãi
 296. Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay
 297. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 298. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 299. Vinh Quang Trời
 300. Bình An Trong Jesus
 301. Con Sông Thái An
 302. Tay Chúa Nắm Tôi
 303. Diệu Vinh Thay Bình An
 304. Sự Bình An
 305. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 306. Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài
 307. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 308. Mở Đôi Mắt Chúng Con
 309. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 310. Thi Thiên 121
 311. Trông Mong Ơn Chí Cao
 312. Như Ý Cha
 313. Xin Sống Cho Chúa Jesus
 314. Lên Chốn Cao Hơn
 315. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 316. Một Ngày Tươi Mới
 317. Đi Từng Bước
 318. Khi Ban Mai Đến
 319. Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán
 320. Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi
 321. Chúa Đứng Bên Ta
 322. Thật Hạnh Vinh Thay
 323. Vâng Theo Chúa
 324. Thà Có Jesus Thì Hơn
 325. Ánh Sáng Cho Đời
 326. Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa
 327. Theo Chúa
 328. Bước Với Chúa
 329. Mỗi Bước Thiên Trình
 330. Đi Với Chúa
 331. Nơi Đâu Có Chúa
 332. Buổi Mai Với Jesus
 333. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 334. Giờ Dịu Êm
 335. Lúc Anh Nguyện Cầu
 336. Bài Cầu Nguyện Chung
 337. Tôi Sẽ Thưa Với Jesus
 338. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
 339. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 340. Tin Cậy Vâng Lời
 341. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 342. Nương Cánh Vĩnh Sinh
 343. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 344. Đừng Sợ Chi
 345. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
 346. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
 347. Trước Khi Rạng Đông
 348. Dặn Lòng Trung Tín
 349. Nắm Chặt Lời Hứa
 350. Tận Trung Với Chúa
 351. Ngắm Jesus Đừng Sao
 352. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 353. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 354. Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên
 355. Thắng Nhờ Ân Điển
 356. Chiến Binh Thập Tự
 357. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 358. Chỉ Có Jesus
 359. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 360. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 361. Dưới Cờ Thập Tự
 362. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 363. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
 364. Dâng Hiến
 365. Bài Ca Trong Tâm
 366. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
 367. Sẵn Sàng
 368. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 369. Đời Con
 370. Vì Chúa Yêu Tôi
 371. Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
 372. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
 373. Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời
 374. Tại Chốn Trận Tiền
 375. Anh Nghe Không
 376. Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia
 377. Chỗ Kẻ Đá Vững An
 378. Đường Đời Trăm Vạn Nẻo
 379. Chúa! Bức Thành Kiên Cố
 380. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 381. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 382. Vững An Trong Đá Muôn Đời
 383. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 384. Càng Gần Chúa Hơn
 385. Bài Ca Cảm Tạ
 386. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 387. Vui Mừng Ca Hát
 388. Mặt Gặp Mặt
 389. Miền Vinh Hiển
 390. Vinh Thay Cho Tôi
 391. Chúa Với Tôi
 392. Bên Kia Đồi
 393. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
 394. Thiên Cung Chính Quê Hương
 395. Vinh Quang, Vinh Quang!
 396. Sống Trong Vinh Quang
 397. Bên Kia Hoàng Hôn
 398. Nơi Vĩnh Phước
 399. Hứa Nguyện
 400. Khi Bàn Tay Dâng Lên
 401. Jesus Yêu Tôi
 402. Nhà Trên Trời
 403. Tôi Dầu Nhỏ
 404. Lòng Em Vui
 405. Học Kinh Thánh
 406. Có Chúa
 407. Đi Nhà Thờ
 408. Dâng Cho Jesus
 409. Jesus Yêu Thiếu Nhi
 410. Một Tia Sáng
 411. Thanh Niên Vùng Lên
 412. Thanh Xuân Ca Khúc
 413. Thanh Niên Tin Lành
 414. Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát
 415. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 416. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 417. Chúc Hôn Lễ
 418. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 419. Chúa Kết Xe Duyên Lành
 420. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 421. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 422. Mừng Xuân
 423. Ngày Giờ Qua
 424. Xuân Đến Bên Nhà
 425. Xuân Hứa Nguyện
 426. Hát Xuân
 427. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 428. Xuân An Lành
 429. Xuân Về
 430. Xin Cha Đưa Anh
 431. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 432. Tìm Về Đất Hứa
 433. Jêsus
 434. Chúa
 435. Lời Chúa
 436. Giòng Sông Trường Sinh
 437. Tôi Không Thể Biết
 438. Tôn Vinh Danh Cha
 439. Chuyện Giáng Sinh
 440. Bước Người Đi Qua
 441. Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
 442. Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 443. Đêm Vui Trần Thế
 444. Đêm An Hòa
 445. Hang Bê-lem
 446. Ngôi Hai Xuống Đời
 447. Người Đã Đến
 448. Chúa Cao Quý
 449. Đồi Vắng
 450. Đêm Buồn
 451. Này Anh Thấy Không
 452. Trên Đường Em-mau
 453. Nguyện Sống Với Jesus
 454. Lời Thống Hối
 455. Chiên Lạc Trở Về
 456. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 457. Làm Sao Con Thấu Hiểu
 458. Trở Về Nhà Cha
 459. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
 460. Thi Thiên 51
 461. Về Với Jesus
 462. Trở Về
 463. I Cô-rinh-tô 13
 464. Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
 465. Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta
 466. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
 467. Hỡi Người Ít Đức Tin
 468. Kinh Hòa Bình
 469. Tôi Không Cô Đơn
 470. Nguồn Trông Cậy Muôn Đời
 471. Đời
 472. Chiều Mưa
 473. Lo Gì
 474. Sống Cho Chúa
 475. Jesus Bên Tôi
 476. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 477. Những Lời Khuyên Dạy
 478. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 479. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 480. Suy Tư
 481. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 482. Chim, Hoa Và Người
 483. Cảm Ơn Thượng Đế
 484. Lòng Tôi Vui Vẻ
 485. Ai Trung Thành
 486. Bạn Đứng Bên Nào
 487. Biển Đỏ
 488. Chim Trời
 489. Có Ai Biết
 490. Đã Lăn Xa
 491. Dã Tràng Xe Cát
 492. Hướng Lên Trời Cao
 493. Ngợi Danh Giê-hô-va
 494. Sẵn Sàng Tha Thứ
 495. Lưu Đày Sa Mạc
 496. Vì Danh Chúa
 497. Xin Cha Ban Thêm Dầu
 498. Hãy Xin Sẽ Được
 499. Ma-thi-ơ 6:33
 500. Về Nhà Chúa
 501. Hành Trang Tuổi Trẻ
Nguyên Tác
 1. Holy! Holy! Holy!
 2. To God Be the Glory
 3. Come, Thou Almighty King
 4. We're Marching to Zion
 5. Cùng Dâng Lời Ca
 6. Yesterday, Today, And Forever
 7. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 8. Joyful, Joyful We Adore Thee
 9. Come Thou Fount of Every Blessing
 10. Den Himmelske Lovsang
 11. Sometimes "Alleluia”"
 12. Praise Ye the Father
 13. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 14. The God of Abraham Praise
 15. O Worship the King
 16. I Love You Lord
 17. Hallelujah to Thy Name
 18. Holy! Holy!
 19. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 20. All People that on Earth Do Dwell
 21. I Will Sing The Wondrous Story
 22. Tình Chúa Bao La
 23. Sunshine In My Soul
 24. Glory To His Name
 25. Every Day I Will Bless Thee
 26. We're Marching to Zion
 27. All Hail the Power of Jesus' Name
 28. There Is No Name So Sweet on Earth
 29. My Redeemer
 30. Jesus, The Very Thought Of Thee
 31. All Hail the Power of Jesus' Name
 32. How Sweet the Name of Jesus Sound!
 33. Schönster Herr Jesu
 34. Blessed Be Thy Name
 35. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 36. Danh Quí Trọng
 37. Stille Nacht]]
 38. Hosanna]]
 39. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 40. O Little One
 41. What Child Is This?
 42. Carol of Service
 43. While By My Sheep
 44. The First Noel
 45. Long Ago
 46. Adeste Fideles
 47. Rocking
 48. O Little Town of Bethlehem
 49. Joy to the World!]]
 50. Hark! The Herald Angels Sing
 51. Oh Come, Little Children
 52. We Three Kings]]
 53. Ngợi Con Thánh
 54. It Came Upon the Midnight Clear
 55. O Little Town of Bethlehem
 56. Tiếng Hát Thiên Binh / Sáng Danh Thiên Chúa
 57. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 58. Down From His Glory
 59. What Child Is This?
 60. Trong Miền
 61. You May Have the Joy-Bells
 62. God Rest You Merry, Gentlemen
 63. I Will Sing of the Goodness of the Lord
 64. Thiên Đàng Chung Vui
 65. Away in a Manger
 66. Away in a Manger
 67. While Shepherds Watched
 68. Angels from the Realms of Glory
 69. While Shepherds Watched Their Flocks
 70. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 71. [[Đêm Đông Xưa
 72. Cantique de Noël
 73. We Wish You a Merry Christmas
 74. Take the Name of Jesus with You
 75. The Name of Jesus Is So Sweet
 76. Crown Him with Many Crowns
 77. I Will Praise Him
 78. His Name Is Wonderful
 79. No, Not One!
 80. The Light of the World Is Jesus
 81. I Have Found a Friend in Jesus
 82. Ngài Là Ai
 83. Then Jesus Came
 84. I've Found a Friend. Oh, Such a Friend
 85. Great is Thy Faithfulness
 86. Come Thou Almighty King
 87. Our Great Savior
 88. Why Do I Sing About Jesus
 89. Tell Me The Story of Jesus
 90. At Calvary
 91. When I Survey the Wondrous Cross
 92. Salve caput cruentatum
 93. Chúa Mang Thập Hình
 94. Calvary
 95. The Hour in Dark Gethsemane
 96. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 97. Nearer the Cross
 98. The Old Rugged Cross
 99. Hark! The Voice of Love and Mercy
 100. Ivory Palaces
 101. Lead Me to Calvary
 102. At the Cross
 103. Beneath the Cross of Jesus
 104. Behold the Savior of Mankind
 105. Christ, the Lord, Is Risen
 106. Low in the Grave He Lay
 107. There Is a Life for a Look
 108. Because He Lives
 109. Victory Song
 110. À Toi la Gloire
 111. Come, Ye Thankful People, Come
 112. He Lives
 113. When the Roll Is Called Up Yonder
 114. The Strife Is Over
 115. Màn Sương Tiêu Tan
 116. Abide With Me
 117. Lo! Jesus Comes!
 118. O'er the Distant Mountains Breaking
 119. 'Tis Marvelous and Wonderful
 120. The Comforter Has Come!
 121. Old Time Power
 122. Bring Your Vessels, Not a Few
 123. An Bình Trong Chúa
 124. Sweet, Sweet Spirit
 125. Holy Spirit, Faithful Guide
 126. Wonderful Words of Life
 127. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 128. The Starry Firmament on High
 129. Faith of Our Fathers
 130. The Music of God's Word
 131. O Store Gud
 132. [[Việt Nam Ca
 133. [[Ôi Tình Thương
 134. [[Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 135. Shepherd of Love
 136. Wide Wide As The Ocean
 137. Love Was When
 138. Jesus Loves Even Me
 139. Love Divine, All Love Excelling
 140. Let the Tide Come In
 141. Give Me Jesus
 142. Wonderful Grace of Jesus
 143. He Lifted Me
 144. Grace Greater Than Our Sin
 145. Amazing Grace
 146. Love Lifted Me
 147. Blessed Be The Fountain
 148. I Belong to the King
 149. In Tenderness He Sought Me
 150. What a Wonderful Savior
 151. Softly and Tenderly
 152. Come, Every Soul by Sin Oppressed/Only Trust Him
 153. Come! Sinner! Come!
 154. The Savior Is Waiting
 155. Jesus Is Tenderly Calling
 156. Turn Your Eyes Upon Jesus
 157. Follow Me
 158. Đời Người Ngắn Ngủi
 159. Frö­liche Bot­schaft­er
 160. Ta Là Đường Đi
 161. The Ninety and Nine
 162. Are You Washed in the Blood?
 163. Come to Jesus
 164. Jesus Paid It All
 165. There Is Power in the Blood
 166. Christ Receiveth Sinful Men
 167. Come and Take
 168. There Is a Fountain Filled with Blood
 169. Come to the Savior
 170. Burdens Are Lifted at Calvary
 171. Nothing But the Blood
 172. Jesus Saves
 173. I Do Believe
 174. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 175. He Lifted Me Out
 176. Standing on the Promise
 177. Rock of Ages
 178. The Lord's My Shepherd
 179. Precious Lord, Take My Hand
 180. Flee As A Bird
 181. Our God, Our Help in Ages Past
 182. His Eye Is on the Sparrow
 183. Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 184. Precious Promise
 185. Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 186. Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 187. He Leadeth Me
 188. God's Way
 189. His Yoke Is Easy
 190. What a Friend
 191. Jesus, Lover of My Soul
 192. His Sheep I Am
 193. My Heavenly Father Watches Over Me
 194. Phút Suy Tư
 195. Jesus Thiết Hữu
 196. Does Jesus Care?
 197. All the Way My Savior Leads Me
 198. God Will Take Care of You
 199. I Love Thy Kingdom, Lord
 200. In Christ There Is No East or West
 201. I Have Decided to Follow Jesus
 202. I Hear Thy Welcome Voice
 203. Though Your Sins Be As Scarlet
 204. Have Thine Own Way, Lord!
 205. Från örtagården leder till Golgata en väg
 206. According to Thy Gracious Word
 207. I Gave My Life for Thee
 208. Morning Has Broken
 209. Day by Day
 210. I Need Thee Every Hour
 211. All Creatures of Our God and King
 212. Revive Us Again
 213. God Sent His Mighty Power | It's Burning in My Soul
 214. There Shall Be Showers of Blessing
 215. Lord, Lay Some Soul Upon My Heart
 216. Is My Name Written There
 217. Wherever He Leads I'll Go
 218. The Regions Beyond
 219. Lord! Send Me!
 220. Bringing In The Sheaves
 221. Bring Them In
 222. Launch Out | The Mercy of God Is an Ocean Divine
 223. Pass It On
 224. Rescue the Perishing
 225. Speed The Light
 226. O Happy Day
 227. O the Deep, Deep Love of Jesus
 228. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 229. Heavenly Sunshine
 230. I Am So Happy
 231. Since I Have Been Redeemed
 232. Redeem, How I love To Proclaim It
 233. You May Have the Joy-Bells
 234. Vững Tin Nơi Chúa
 235. Jesus, I Come
 236. Just As I Am Without One Plea
 237. Om jag ägde allt, men icke Je­sus
 238. Lord! I Want to Be a Christian
 239. Tiếng Êm Dịu
 240. Since Jesus Came Into My Heart
 241. Ye Must Be Born Again
 242. Freely, Freely
 243. Cleansing Wave
 244. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 245. Let Other See Jesus In You
 246. Let the Lower Lights Be Burning
 247. Is Thy Heart Right With God?
 248. Give Me Jesus
 249. My Jesus, I Love Thee
 250. More Love To Thee
 251. Yêu Ta Chăng?
 252. Come Into My Heart, O Lord Jesus
 253. He Keeps Me Singing
 254. All the Way Along
 255. [[Vui Mừng Mãi Mãi
 256. It's Well With My Soul
 257. I Know Who Holds Tomorrow
 258. Constantly Abiding
 259. Heavens Came Down
 260. Lòng Thái An
 261. Like a River, Glorious
 262. Held in His Mighty Arms
 263. Blessed Quietness
 264. My Peace]]
 265. Near to the Heart of God
 266. O Jesus, I Have Promised
 267. Make Me a Blessing
 268. Open Our Eyes
 269. Draw Me Nearer
 270. Psalm 121
 271. They That Wait Upon The Lord
 272. In His Time
 273. Living for Jesus
 274. Higher Ground
 275. Teach Me Thy Way, O Lord
 276. Step By Step
 277. When the Morning Comes
 278. Ye Must Be Born Again
 279. Surely Goodness and Mercy
 280. Chúa Đứng Bên Ta
 281. It Is Glory Just To Walk With Him
 282. Submission
 283. I'd Rather Have Jesus
 284. I Just Keep Trusting My Lord
 285. Follow On
 286. I'll Go with God
 287. Just a Closer Walk with Thee
 288. In the Garden
 289. I Am Praying for You
 290. Sweel Hour of Prayer
 291. When You Pray
 292. Bài Cầu Nguyện Chung
 293. I Must Tell Jesus
 294. 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
 295. I Know Whom I Have Believed
 296. Trust and Obey
 297. Blessed Assurance
 298. Leaning on the Everlasting Arms
 299. My Anchor Holds
 300. My Hope Is Built on Nothing Less
 301. The Nail Scarred Hand
 302. Be True
 303. Nắm Chặt Lời Hứa
 304. Give Allegiance To The Lord
 305. My Faith Looks Up to Thee]
 306. Onward Christian Soldiers
 307. Stand Up for Jesus
 308. Victory Through Grace
 309. Faith Is a Victory
 310. The Fight Is On
 311. The Banner of the Cross
 312. I Surrender All
 313. Give of Your Best to the Master
 314. Master of All
 315. Bài Ca Trong Tâm
 316. Fully Surrendered
 317. Ready
 318. Take My Life and Let It Be
 319. Đời Con
 320. 'Tis Far Better to Follow Jesus
 321. I'll Live for Him
 322. Must I Go, And Empty-Handed?
 323. Take My Life and Let It Be
 324. At the Battle's Front
 325. Hark, The Voice of Jesus Calling
 326. Work, For The Night Is Coming
 327. He Hideth My Soul
 328. [[A Mighty Fortress
 329. A Shelter in the Time of Storm
 330. He Giveth More Grace
 331. Under His Wings
 332. Nearer, My God, To Thee
 333. My Tribute
 334. Count Your Blessings
 335. Vui Mừng Ca Hát
 336. Face to Face
 337. In the Sweet By-and-By
 338. O That Will Be Glory
 339. Chúa Với Tôi
 340. Over the Sunset Mountains
 341. This World Is Not My Home
 342. The Home Over There
 343. Around the Throne of God in Heaven
 344. Beyond the Sunset
 345. When We All Get to Heaven
 346. Jesus Loves Me
 347. Nhà Trên Trời
 348. Tôi Dầu Nhỏ
 349. Lòng Em Vui
 350. I'll Be a Sunbeam
 351. Whosoever Will
 352. Thanh Niên Tin Lành
 353. It Is Glory Just to Walk with Him
 354. Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 355. Jewels
 356. Mừng Xuân
 357. Send the Light
 358. Xuân Đến Bên Nhà
 359. Hát Xuân
 360. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 361. God Be With You
 362. Blest Be the Tie That Binds
 363. Jêsus
 364. He
 365. Lời Chúa
 366. Giòng Sông Trường Sinh
 367. I Cannot Tell
 368. Glorify Thy Name
 369. Chuyện Giáng Sinh
 370. Bước Người Đi Qua
 371. Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
 372. The Sweetest Name of All
 373. Đêm Vui Trần Thế
 374. Đêm An Hòa
 375. Hang Bê-lem
 376. Ngôi Hai Xuống Đời
 377. Người Đã Đến
 378. Chúa Cao Quý
 379. Đồi Vắng
 380. Ðêm Buồn
 381. Trên Đường Em-mau
 382. Nguyện Sống Với Jesus
 383. Lời Thống Hối
 384. Just a Wayward Lamb
 385. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 386. Làm Sao Con Thấu Hiểu
 387. Trở Về Nhà Cha
 388. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
 389. Thi Thiên 51
 390. Về Với Jesus
 391. I Cô-rinh-tô 13
 392. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 393. My Dear Child, Depend On Me
 394. Cùng Họp Nhau
 395. Kinh Hòa Bình
 396. I'm Not Alone
 397. Nguồn Trông Cậy Muôn Đời
 398. Chiều Mưa
 399. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 400. Những Lời Khuyên Dạy
 401. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 402. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 403. Suy Tư
 404. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 405. Chim, Hoa Và Người
 406. Thank You! Dear Lord
 407. Joy in My Heart
 408. Rolled Away
 409. Ngợi Danh Giê-hô-va
 410. Lưu Đày Sa Mạc
 411. Seek Ye First
 412. Hành Trang Tuổi Trẻ
Lời
 1. John B. Dykes
 2. Fanny Crosby
 3. Charles Wesley
 4. Isaac Watts
 5. Albert B. Simpson
 6. Khải Huyền 5:13b
 7. Henry van Dyke
 8. Robert Robinson
 9. Ban Nhuận Chánh
 10. Chuck Girard
 11. Edwin O. Excell
 12. Thomas Ken
 13. Thomas Olivers
 14. Robert Grant
 15. Laurie Klein
 16. Henry Ostrom
 17. Jimmy Owens
 18. William Kethe
 19. Fran­cis H. Row­ley
 20. Việt Nữ
 21. Eliza E. Hewitt
 22. Elisha A. Hoffman
 23. Henri Abraham César Malan
 24. Isaac Watts/ Robert Lowry
 25. Edward Perronet
 26. George W. Bethune
 27. Philip P. Bliss
 28. John B. Dykes
 29. Edward Perronet
 30. John Newton
 31. Münster Gesangbuch
 32. William H. Clark
 33. Khuyết Danh
 34. Joseph Mohr
 35. Henri Abraham César Malan
 36. Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 37. S. Scheidt
 38. William Chatterton Dix
 39. Steuart Wilson
 40. Carols và Gilbert and Sandys Carols
 41. Latin - Khuyết Danh
 42. Phill­ips Brook
 43. Isaac Watts
 44. Charles Wesley
 45. Jhann Shulz
 46. J.H. Hopkins Jr.
 47. Vô danh
 48. Richard Storrs Willis
 49. Philips Brooks
 50. James Chadwick
 51. Nguyễn Long Giáp
 52. William E. Booth-Clibborn
 53. William Chatterton Dix
 54. J. Edward Ruark
 55. J. Edward Ruark
 56. Khuyết Danh
 57. Ông Văn Trung
 58. Nahum Tate
 59. James Montgomery
 60. Uyên Trâm
 61. A. Nahum Tate
 62. Ban Biên Soạn Thánh Ca HTTLVN
 63. Vũ Đức Nghiêm
 64. Placide Cappeau
 65. Nhạc Truyền Thống
 66. Uyên Trâm
 67. Ly­dia O. Bax­ter
 68. William C. Martin
 69. Matthew Bridges
 70. Mar­ga­ret J. Har­ris
 71. Audrey Mieir
 72. Johnson Oatman, Jr.
 73. Philip P. Bliss
 74. Charles W. Fry
 75. Nguyễn Hữu Ái
 76. Oswald J. Smith
 77. James G. Small
 78. T. O. Chisholm
 79. Charles Wesley
 80. John Wilbur Chapman
 81. Albert Allen Ketchum
 82. Fanny Crosby
 83. William R. Newell
 84. Isaac Watts
 85. Bernard of Clairvaux
 86. Mục sư Lê Đình Tươi
 87. B.D.Ackley
 88. Asa Hull
 89. Lê Ngọc Vinh
 90. Fanny J. Crosby
 91. Norman Clayton
 92. George Bennard
 93. Asa Hull
 94. Jon­a­than Eva­ns & Ben­ja­min Fran­cis
 95. Henry Barraclough
 96. Avis B. Christiansen
 97. Jennie Evelyn Hussey
 98. Isaac Watts
 99. Elizabeth Clephane
 100. Samuel Wesley, Sr.
 101. Charles Wesley
 102. Robert Lowry
 103. Amedia M. Hull
 104. Gloria Gaither
 105. Dale Garratt
 106. Edmond L. Budry
 107. Henry Alford
 108. Alfred H. Ackley
 109. James M. Black
 110. Francis Pott
 111. Khuyết Danh
 112. Henry Francis Lyte
 113. Phoebe W. Palmer
 114. John Samuel Bewley Monsell
 115. Lelia Naylor Morris
 116. Thoro Harris
 117. Frank Bottome
 118. Paul Rader
 119. Lelia Naylor Morris
 120. Khuyết Danh
 121. Doris Akers
 122. Marcus M. Wells
 123. Philip P. Bliss
 124. Nguyễn Duy
 125. Paul E. Carlson
 126. Robert Grand
 127. Frederick W. Faber
 128. Flora Kirkland
 129. Carl Boerg
 130. Ban Nhuận Chánh Thánh Ca (1949)
 131. Mục sư Lê Đình Tươi
 132. Paul E. Carlson
 133. John W. Peterson
 134. Charles Austin Miles
 135. Don Wyrtren
 136. Philip P. Bliss
 137. John Zundel
 138. Paul Rader
 139. Frances J. Crosby
 140. Haldor Lilenas
 141. Charles H. Gabriel
 142. Julia H. Johnston
 143. John Newton
 144. Howard E. Smite
 145. Eden R. Latta
 146. Ida R. Smith
 147. W. Spen­cer Wal­ton
 148. Eli­sha A. Hoff­man
 149. William Lamartine Thompson
 150. John H. Stockton
 151. William E. Witter
 152. Ralph Carmichael
 153. Fanny J. Crossby
 154. Helen H. Lemmel
 155. George W. Cooke
 156. Mục sư Lê Đình Tươi
 157. Ed­mund S. Lo­renz
 158. Elizabeth Clephane
 159. Elisha A. Hoffman
 160. E. O. Excell
 161. Elvina M. Hall
 162. Lewis E. Jones
 163. Erd­mann Neu­meis­ter
 164. Albert B. Simpson
 165. William Cowper
 166. George F. Root
 167. John M. Moore
 168. John W. Peterson
 169. Ro­bert Low­ry
 170. Priscilla J. Owens
 171. Isaac Watts
 172. Khuyết Danh
 173. Lawrence E. Brooks
 174. Russell Kelson Carter
 175. Augustus M. Toplady
 176. Francis Rous
 177. Thomas D. Dorsey
 178. Mary Stanley Bunce Dana Shindler
 179. Isaac Watts
 180. Ci­vil­la D. Mar­tin
 181. Paul E. Carlson
 182. Nathaniel Niles
 183. Will­iam Will­iams
 184. Dorothy A. Thrupp
 185. Joseph H. Gilmore
 186. Linda Shivers Leech
 187. Thi Thiên 23
 188. MS. Lê Đình Tươi
 189. Joseph Medlicott Scriven
 190. Charles Wesley
 191. Orien Johnson
 192. William C. Martin
 193. Lê Phước Thiện
 194. Lê Ngọc Vinh
 195. Frank E. Graeff
 196. Fanny J. Crosby
 197. John J. Husband
 198. Vô danh
 199. Civilla D. Martin
 200. Tim­o­thy Dwight, Psalms of Da­vid
 201. Will­iam A. Dunk­er­ley
 202. Garo Christian & John Clark
 203. Lewis Hart­sough
 204. Frances J. Crosby
 205. Adelaide A. Pollard
 206. Carl Gotthard Liander
 207. James Montgomery
 208. Frances R. Havergal
 209. Eleanor Farjeon
 210. Peter Scholtes
 211. Carolina Sandell Berg
 212. Anna S. Hawks
 213. Francis of Assisi
 214. Wm. P. Mackay
 215. Delia T. White
 216. Daniel W. Whittle
 217. Mack Weaver & B.B. McKinney
 218. Mary A. Kidder
 219. B.B. McKinney
 220. A.B. Simpson
 221. Louis P. Lehman Jr.
 222. Knowles Shaw
 223. Alexcenah Thomas
 224. Robert Loveless
 225. Albert B. Simpson
 226. Ralph Carmichael
 227. Fanny J. Crosby
 228. Eli­sha A. Hoff­man
 229. Philip Doddridge
 230. Samuel Trevor Francis
 231. Lê Ngọc Vinh
 232. Henry J. Zelley
 233. Stantion W Gavitt
 234. Ed­win O. Ex­cell
 235. Fanny J. Crosby
 236. J. Edward Ruark
 237. Khuyết Danh
 238. William True Sleeper
 239. Charlotte Elliott
 240. Anna Ölander
 241. D.W. Whittle
 242. John W. Work & Frederick J. Work
 243. Vĩnh Phúc
 244. Rufus H. McDaniel
 245. William T. Sleeper
 246. Stanton W. Gavitt
 247. Carol Owen
 248. Pho­ebe W. Palm­er
 249. Charles J. But­ler
 250. Leland Green
 251. B.B. McKinney
 252. Philip P. Bliss
 253. Paul E. Carlson
 254. Trần Thượng Trí
 255. Vô danh
 256. Harry Dudley Clarke
 257. Luther D. Bridgers
 258. Ada Blenkhorn
 259. Nguyễn Hữu Ái
 260. H. G. Spafford
 261. Ira F. Stanphill
 262. Anne L. Murphy
 263. John W. Peterson
 264. Khuyết Danh
 265. Frances Ridley Havergal
 266. Winfield Macomber
 267. Manie Payne Ferguson
 268. Keith Roughledge
 269. Cleland B. McAfee
 270. John E. Bode
 271. George S. Schuler
 272. Robert Cull
 273. Fanny J. Crosby
 274. Charles Pur­day
 275. James McGranahan (G. M. J.)
 276. Diane Ball
 277. Thomas O. Chisholm
 278. Johnson Oatman, Jr.
 279. Benjamin Mansell Ramsey
 280. Les Garett
 281. Albert B. Simpson
 282. Charles A. Tindley
 283. William T. Sleeper
 284. Alfred B. Smith & John W. Peterson
 285. Lê Ngọc Vinh
 286. Avis M. B. Christ­ian­sen
 287. C. Austin Miles
 288. Rhea F. Miller
 289. John Peterson
 290. William O. Cushing
 291. John W. Peterson
 292. John T. Benson
 293. Charles Austin Miles
 294. Samuel O. Cluff
 295. William Walford
 296. Audrey Mieir
 297. Kinh Thánh
 298. Elisha A. Hoffman
 299. Lousia M. R. Stead
 300. Daniel W. Whittle
 301. John Henry Sammis
 302. Fanny J. Crosby
 303. Eli­sha A. Hoff­man
 304. William C. Martin
 305. Vô danh
 306. Edward Mote
 307. Baylus Benjamin McKinney
 308. John W. Peterson
 309. Albert B. Simpson
 310. Lê Ngọc Vinh
 311. Lê Ngọc Vinh
 312. Ray Palmer
 313. Sabine Baring-Gould
 314. George Duf­field, Jr.
 315. Fanny J. Crosby
 316. John H. Yates
 317. Mrs. C. H. Morris
 318. Vô danh
 319. Daniel W. Whittle
 320. Winfield S. Weeden
 321. Howard B. Grose
 322. Jane Austin Boumgarden
 323. Khuyết Danh
 324. Alfred C. Snead
 325. A. C. Palmer
 326. Frances Ridley Havergal
 327. Việt Nữ
 328. May Agnew Stephens
 329. Ralph Erskine Hudson
 330. Charles C. Lu­ther
 331. Frances R. Havergal
 332. Lelia Naylor Morris
 333. Daniel March
 334. Anna Louisa Walker/Coghill
 335. Fanny J. Crosby
 336. Martin Luther
 337. Vernon J. Charleswoth
 338. Annie J. Flint
 339. William Orcutt Cushing
 340. Sarah F. Adams
 341. Andrae Crouch
 342. John Oatman, Jr.
 343. Khuyết Danh
 344. Carrie A. Breck
 345. S. Fillmore Bennett
 346. Charles H. Gabriel
 347. Trần Thượng Trí
 348. John W. Peterson
 349. Albert E. Brunley
 350. D. W. Huntington
 351. Anne H. Shep­herd
 352. Virgil P. Brook
 353. Eliza E. Hewitt
 354. Anna B. Warner
 355. Khuyết Danh
 356. Khuyết Danh
 357. Nellie Talbot
 358. Philip P. Bliss
 359. Nguyễn Châu Ân
 360. Vũ Đức Nghiêm
 361. Avis M. Christiansen
 362. G.F. Root
 363. Ban Nhuận Chánh
 364. Dịch ra tiếng Việt
 365. Vĩnh Phúc
 366. William O. Cushing
 367. Lê Phước Thiện
 368. Charles H. Gabriel
 369. Lê Phước Thiện
 370. Mục sư Nguyễn Lĩnh
 371. Khuyết Danh
 372. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 373. John Fawcett
 374. Vĩnh Phúc
 375. Richard Mullan
 376. Vĩnh Phúc
 377. Phương Thảo
 378. William Y. Fullerton
 379. Donna Adkins
 380. Lê Phước Thiện
 381. Hoàng Đức
 382. Lê Ngọc Vinh
 383. Tom Coomes
 384. Trần Lưu Hoàng
 385. Trần Quốc Bảo
 386. Minh Châu
 387. Hùng Lân
 388. Đặng Ngọc Quốc
 389. Lê Phước Thiện
 390. Lê Phước Thiện
 391. Vĩnh Phúc
 392. Ngô Thanh Nam
 393. Linh mục Thành Tâm
 394. Trần Huy Khanh
 395. Trần Quốc Bảo
 396. Juan Ramon
 397. Vũ Đức Nghiêm
 398. Ngô Thanh Nam
 399. Lê Ngọc Thúy Hằng
 400. Vĩnh Phúc
 401. Ngô Thanh Nam
 402. Ngô Thanh Nam
 403. Trần Quốc Bảo
 404. Thành Tâm
 405. Lê Ngọc Vinh
 406. Khuyết Danh
 407. John W. Peterson
 408. Trần Quốc Bảo
 409. Uyên Trâm
 410. Vĩnh Phúc
 411. Đức Dũng
 412. Lê Ngọc Vinh
 413. I.B. Sergel
 414. Vĩnh Phúc
 415. Hoàng Ðức Thành
 416. Vũ Đức Nghiêm
 417. Vũ Đức Nghiêm
 418. Trần Huy Khanh
 419. Vũ Đức Nghiêm
 420. Lê Trung Thành
 421. Olga Nyberg
 422. George C. Cooke
 423. Minnie A. Steele
 424. Trần Minh Trung
 425. Gary Marby
 426. Karen Lafferty
 427. Vô danh
Nhạc
 1. Reginald Heber
 2. William Howard Doane
 3. Felice de Giardini
 4. Robert Lowry
 5. John Darwall
 6. James H. Burke
 7. John D. Olsen
 8. Lugwig van Beethoven
 9. Dân Ca Hoa Kỳ
 10. Edgren
 11. Chuck Girard
 12. Charles Gounod
 13. Genevan Psalter
 14. Giai Điệu Do Thái
 15. Francis J. Haydn
 16. Laurie Klein
 17. Charles Howard Marsh
 18. Jimmy Owens
 19. Louis Bourgeols
 20. Pe­ter P. Bil­horn
 21. Việt Nữ
 22. John R. Swe­ney
 23. Elisha A. Hoffman
 24. James McGranahan
 25. Robert Lowry
 26. James Ellor
 27. William B. Bradbury
 28. James McGranahan
 29. John B. Dykes
 30. Oliver Holden
 31. Alexander R. Reinagle
 32. Dân Ca Silesia
 33. William J. Kirkpatrick
 34. Franz Xaver Gruber
 35. Henri Abraham César Malan
 36. Khuyết Danh
 37. Giai điệu dân ca Anh: Greensleeves
 38. French Carol
 39. Dân Ca Anh
 40. John Francis Wade
 41. Lewis H. Red­ner
 42. George Frederick Handel
 43. Felix Mendelssohn
 44. J.H. Hopkins Jr.
 45. W. B. Bradbury
 46. Edmund H. Sears
 47. Dân Ca Na-uy
 48. Nhạc Giáng Sinh Pháp
 49. Nguyễn Long Giáp
 50. Edwardo Di Capua - (O Sole Mio)
 51. Giai điệu dân ca Anh: Greensleeves
 52. William J. Kirkpatrick
 53. Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống - Anh Quốc
 54. Khuyết Danh
 55. George F. Handel
 56. Henry Smart
 57. Giai điệu Shaker thế kỷ 19
 58. George Kirbye
 59. Khuyết Danh
 60. Vũ Đức Nghiêm
 61. Adolphe Charles Adam
 62. Nhạc Truyền Thống
 63. W. How­ard Doane
 64. Edmund Simon Lorenz
 65. George Job Elvey
 66. Mar­ga­ret J. Har­ris
 67. Audrey Mieir
 68. George C. Hugg
 69. Philip P. Bliss
 70. Wil­liam S. Hays
 71. Nguyễn Hữu Ái
 72. Oswald J. Smith
 73. George C. Steb­bins
 74. William M. Runyan
 75. Felice de Giardini
 76. Rowland H. Prichard
 77. Daniel B. Towner
 78. David Wilson
 79. Lowell Mason
 80. Hans L. Hassier
 81. E. S. Lorenz
 82. B.D.Ackley
 83. Asa Hull
 84. Lê Ngọc Vinh
 85. W. H. Doane
 86. Norman Clayton
 87. George Bennard
 88. Asa Hull
 89. Louis Van Esch
 90. Henry Barraclough
 91. Harry Dixon Loes
 92. William J. Kirkpatrick
 93. Ralph E. Hudson
 94. Frederick C. Maker
 95. Hugh Wilson
 96. Lyra Davidica
 97. Robert Lowry
 98. E. G. Taylor
 99. William J. Gaither
 100. Dale Garratt
 101. George F. Handel
 102. George J. Elvey
 103. Alfred H. Ackley
 104. James M. Black
 105. William H. Monk
 106. Khuyết Danh
 107. William H. Monk
 108. William J. Kirkpatrick
 109. Thomas Hastings
 110. Lelia Naylor Morris
 111. William J. Kirkpatrick
 112. Paul Rader
 113. Lelia Naylor Morris
 114. Khuyết Danh
 115. Marcus M. Wells
 116. Philip P. Bliss
 117. Nguyễn Duy
 118. Paul E. Carlson
 119. Christopher E. Willing
 120. Henry F. Henry
 121. George Stebbins
 122. Dân Ca Thụy Điển
 123. F. Paulus
 124. Daniel Towner
 125. Paul E. Carlson
 126. John W. Peterson
 127. Charles Austin Miles
 128. Don Wyrtren
 129. Philip P. Bliss
 130. Charles Wesley
 131. Paul Rader
 132. John R. Sweney
 133. Haldor Lilenas
 134. Charles H. Gabriel
 135. Daniel B. Towner
 136. Dân Ca Phi Châu
 137. Howard E. Smite
 138. Henry S. Perkins
 139. Maurice A. Clifton
 140. Adon­i­ram J. Gor­don
 141. Eli­sha A. Hoff­man
 142. William Lamartine Thompson
 143. John H. Stockton
 144. Horatio R. Palmer
 145. Ralph Carmichael
 146. George D. Watson
 147. George C. Stebbins
 148. Ed­mund S. Lo­renz
 149. Ira D. Sank­ey
 150. Elisha A. Hoffman
 151. E. O. Excell
 152. John T. Grape
 153. Lewis E. Jones
 154. James McGranahan
 155. George C. Stebbins
 156. Lowell Mason
 157. George F. Root
 158. John M. Moore
 159. John W. Peterson
 160. Ro­bert Low­ry
 161. William J. Kirkpatrick
 162. Khuyết Danh
 163. Khuyết Danh
 164. Lawrence E. Brooks
 165. Russell Kelson Carter
 166. Thomas Hastings (1784-1872)
 167. Jessie S. Irvine
 168. Giai điệu Tây Ban Nha: Spanish Air
 169. William Croft
 170. Charles H. Gabriel
 171. Paul E. Carlson
 172. Philip P. Bliss
 173. John Hughes
 174. William B. Bradbury
 175. William B. Bradbury
 176. Linda Shivers Leech
 177. Ralph E. Hudson
 178. Edmund S. Lorenz
 179. Charles Crozat Converse
 180. Simeon B. Marsh
 181. Orien Johnson
 182. Charles H. Gabriel
 183. Lê Phước Thiện
 184. Lê Ngọc Vinh
 185. Joseph L. Hall
 186. Robert Lowry
 187. Walter S. Martin
 188. Aar­on Will­iams
 189. Alexander R. Reinagle
 190. Lewis Hart­sough
 191. William H. Doane
 192. George C. Stebbins
 193. Nguyễn Văn Vạn
 194. Hugh Wilson
 195. Philip P. Bliss
 196. Gaelic Melody
 197. Peter Scholtes
 198. Oscar Ahnfelt
 199. Robert Lowry
 200. Geistliche Kirchengesang
 201. William J. Kirkpatrick
 202. James McGranahan
 203. Frank M. Davis
 204. B.B. McKinney
 205. A.B. Simpson
 206. Louis P. Lehman Jr.
 207. George A. Minor
 208. Will­iam A. Og­den
 209. Robert Loveless
 210. Russell K. Carter
 211. Ralph Carmichael
 212. William H. Doane
 213. Eli­sha A. Hoff­man
 214. E. F. Rimbault
 215. Giai điệu Ebenezer
 216. Lê Ngọc Vinh
 217. George H. Cook
 218. Stantion W Gavitt
 219. Ed­win O. Ex­cell
 220. William J. Kirkpatrick
 221. Khuyết Danh
 222. George Coles Stebbins
 223. William B. Bradbury
 224. Giai điệu dân ca Thụy Điển
 225. Dân Ca Da Đen
 226. Charles H. Gabriel
 227. George C. Stebbins
 228. Stanton W. Gavitt
 229. Carol Owen
 230. Phoe­be P. Knapp
 231. James M. Black
 232. Philip P. Bliss
 233. Paul E. Carlson
 234. Elisha A. Hoffman
 235. John R. Sweney
 236. Adoniram J. Gordon
 237. William H. Doane
 238. Trần Thượng Trí
 239. Harry Dudley Clarke
 240. Luther D. Bridgers
 241. Lewis E. Jones
 242. Nguyễn Hữu Ái
 243. Philip P. Bliss
 244. Ira F. Stanphill
 245. Anne L. Murphy
 246. John W. Peterson
 247. Khuyết Danh
 248. James Mountain
 249. Winfield Macomber
 250. W. S. Marshall
 251. Keith Roughledge
 252. Cleland B. McAfee
 253. Arthur H. Mann
 254. George S. Schuler
 255. Robert Cull
 256. William H. Doane
 257. Charles Pur­day
 258. James McGranahan
 259. Diane Ball
 260. C. Harold Lowden
 261. Charles H. Gabriel
 262. Benjamin Mansell Ramsey
 263. Les Garett
 264. Albert B. Simpson
 265. Charles A. Tindley
 266. George C. Stebbins
 267. John W. Peterson & Alfred B. Smith
 268. Lê Ngọc Vinh
 269. Hal­dor Lil­len­as
 270. Mrs. R. R. Forman
 271. George Beverly Shea
 272. Joe E. Parks
 273. John Peterson
 274. Robert Lowry
 275. John W. Peterson
 276. John T. Benson
 277. Charles Austin Miles
 278. Ira D. Sankey
 279. William B. Bradbury
 280. Audrey Mieir
 281. Nguyễn Hữu Ái
 282. William J. Kirkpatrick
 283. James McGranahan
 284. Daniel Brink Towner
 285. Phoebe P. Knapp
 286. An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 287. Daniel B. Towner
 288. William B. Bradbury
 289. Baylus Benjamin McKinney
 290. John W. Peterson
 291. Albert B. Simpson
 292. Lê Ngọc Vinh
 293. Lê Ngọc Vinh
 294. Lowell Mason
 295. Arthur S. Sullivan
 296. George J. Webb
 297. John R. Sweney
 298. Ira D. Sankey
 299. Mrs. C. H. Morris
 300. Judson W. VanDeVenter
 301. Charlotte A. Barnard
 302. Khuyết Danh
 303. Alfred C. Snead
 304. Charles D. Tillman
 305. Philip P. Bliss
 306. Việt Nữ
 307. May Agnew Stephens
 308. C. C. Dunbar
 309. George C. Stebbins
 310. R. Kelso Carter
 311. Lelia Naylor Morris
 312. Lowel Mason
 313. William J. Kirkpatrick
 314. Martin Luther
 315. Ira D. Sankey
 316. Hubert Mitchell
 317. Ira David Sankey
 318. Lowell Mason
 319. Edwin O. Excell
 320. Khuyết Danh
 321. Grant Celfax Tullar
 322. Joseph Philbrick Webster
 323. Charles H. Gabriel
 324. Trần Thượng Trí
 325. John W. Peterson
 326. Albert E. Brunley
 327. Tullius C. O’Kane
 328. Hen­ry E. Mat­thews
 329. Blanche Keer Brock
 330. Emily D. Wilson
 331. William B. Bradbury
 332. Khuyết Danh
 333. Haldor Lilenas
 334. Khuyết Danh
 335. Edwin O. Excell
 336. Linda Shivers Leech
 337. Vũ Ðức Nghiêm
 338. Haldor Lillenas
 339. G.F. Root
 340. Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
 341. Philip Nicolai
 342. Hoàng Trọng
 343. Oweld J. Smith
 344. George F. Root
 345. Lê Phước Thiện
 346. Charles H. Gabriel
 347. Lê Phước Thiện
 348. Khuyết Danh
 349. Will­iam G. Tom­er
 350. Johann G. Naegeli
 351. Hoàng Trọng
 352. Jack Richard
 353. Hoàng Trọng
 354. Phương Thảo
 355. Londonderry Air
 356. Donna Adkins
 357. Lê Phước Thiện
 358. Hoàng Đức
 359. Lê Ngọc Vinh
 360. Trần Lưu Hoàng
 361. Trần Quốc Bảo
 362. Hải Linh - Trần Văn Trị
 363. Hùng Lân
 364. Đặng Ngọc Quốc
 365. Lê Phước Thiện
 366. Linh mục Thành Tâm
 367. Trần Huy Khanh
 368. Trần Quốc Bảo
 369. Juan Ramon
 370. Vũ Đức Nghiêm
 371. Ngô Thanh Nam
 372. Lê Ngọc Thúy Hằng
 373. Hoàng Trọng
 374. Ngô Thanh Nam
 375. Ngô Thanh Nam
 376. Louise Smith
 377. Trần Quốc Bảo
 378. Thành Tâm
 379. Lê Ngọc Vinh
 380. Khuyết Danh
 381. John W. Peterson
 382. Trần Quốc Bảo
 383. Hoàng Trọng
 384. Đức Dũng
 385. Lê Ngọc Vinh
 386. I.B. Sergel
 387. Hoàng Trọng
 388. Hoàng Ðức Thành
 389. Vũ Đức Nghiêm
 390. Vũ Đức Nghiêm
 391. Trần Huy Khanh
 392. 490
 393. Trần Minh Trung
 394. James Boersma

Tài Liệu

 • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993).
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành


Liên Kết