Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

Take My Life and Let It Be
1. Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee.
*Take my moments and my days,
Let them flow in endless praise.
2. Take my hands and let them move
At the impulse of Thy love.
Take my feet and let them be
Swift and beautiful for Thee.
3. Take my voice and let me sing,
Always, only for my King.
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.
4. Take my silver and my gold,
Not a mite would I withhold.
Take my intellect and use
Every pow’r as Thou shalt choose.
5. Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own,
It shall be Thy royal throne.
6. Take my love, my Lord, I pour
At Thy feet its treasure store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.

Lời Việt

Dâng Chúa Thủy Chung
1. Nguyện đời con dâng Chúa thủy-chung
Duy mong Chúa Jêsus đẹp lòng
Này bàn tay con quyết hiến lai
Siêng-năng giúp mỗi công việc Ngài
Trọn đời con nguyện cung hiến
Để chuyên tâm lo việc thượng thiên
2. Này bàn chân con quyết hiến lai,
Đi đây đó chăm lo việc Ngài
Này giọng con xin cũng hiến dâng,
Luôn luôn tán-mỹ danh Chân Thần
Trọn đời con nguyện cung hiến
Để chuyên tâm lo việc thượng thiên
3. Này miệng môi xin Chúa tẩy thanh,
Dâng lên Chúa để rao Tin Lành;
Bạc vàng xin dâng hết Chúa ơi,
Đem chi phí để rao Đạo Trời.
Trọn đời con nguyền cung hiến,
Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.
4. Dục vọng con dâng hết bữa nay,
Không dám giữ ý riêng từ rày
Nguyện lòng con xin Chúa quản cai,
Đem biến hóa nên ngôi ngự Ngài
Trọn đời con nguyện cung hiến
Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo