Ghết-sê-ma-nê

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Hour in Dark Gethsemane
  • Lời: Asa Hull
  • Nhạc: Asa Hull

Lời Anh

Lời Việt

Ghết-sê-ma-nê
1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi,
Ký ức tôi hằng nhớ ghi,
Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn,
Cứu Chúa quyết không nao sờn.
Điệp Khúc:
Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!
Ký ức tôi hằng nhớ ghi,
Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu
Cúi xuống thiết tha kêu cầu.
2. Giữa lúc thâm nghiêm, cảnh vắng đêm sâu,
Bỗng trí tôi nhìn những đâu,
Vì tội tôi khiến Cứu Chúa đau thương,
Gánh vác hết bao đoạn trường.
3. Lúc ấy môn sinh chí ái lui ra,
Đến nỗi Cha Ngài cũng xa,
Thật tôi sao rõ những nỗi đau thương,
Chúa gánh thế tôi đêm trường.
4. Nếu ái tâm tôi đối Chúa phôi pha,
Chẳng có đâm chồi nở hoa,
Thì xin cho thấy Ghết-sê-ma-nê,
Chỗ Chúa thế tôi nặng nề.

Tài Liệu Tham Khảo