Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: This World Is Not My Home
  • Lời: Albert E. Brunley
  • Nhạc: Albert E. Brunley

Lời Anh

This World Is Not My Home
1. This world is not my home I'm just passing through
my treasures are laid up somewhere beyond the blue
the angels beckon me from Heaven's open door
and I can't feel at home in this world anymore
Refrain
O Lord you know I have no friend like you
if Heaven's not my home then Lord what will I do?
the angels beckon me from Heaven's open door
and I can't feel at home in this world anymore
2. They're all expecting me and that's one thing I know
my savior pardoned me and now I onward go
I know He'll take me through though I am weak and poor
and I can't feel at home in this world anymore
3. Just up in Glory Land we'll live eternally
the Saints on every hand are shouting victory
their song of sweetest praise drifts back from Heaven's shore
and I can't feel at home in this world anymore


Lời Việt

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
1. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành
Nhà Cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi
Sứ thánh hát xướng tưng bừng, xuống lên trên thang chờ mong.
Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ này.
Điệp Khúc:
Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài
Hồn tôi nơi nao nương náu nếu chẳng mong lên nước Cha
Quyết chí bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao
Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ này.
2. Tại chốn đất thánh vinh quang, sống yên vui muôn muôn đời
Đoàn quân xưa đang ca khúc chiến thắng vang vang khắp nơi
Biết chắc có Chúa luôn chờ đón tôi, luôn kêu cầu thay
Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ này.

Tài Liệu Tham Khảo