Bài Ca Trong Tâm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bài Ca Trong Tâm
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Bài Ca Trong Tâm
1. Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi Jesus cứu tôi khỏi tội.
Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi mơ ước đến quê hương trời.
Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi Jesus dắt tôi từng bước.
Ôi vui vẻ khương an luôn luôn ở bên tôi.
Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.
2. Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi yên ngắm Jesus tuyệt vời.
Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi mơ ước ở luôn bên Ngài.
Một bài ca trào dâng trong tâm
Khi Jesus ấp yêu trìu mến.
Tôi yêu Chúa Jesus tôi mơ uớc luôn luôn.
Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

Tài Liệu Tham Khảo