Chúa Giê-xu Lâm Phàm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Down From His Glory
  • Lời: William E. Booth-Clibborn
  • Nhạc: Edwardo Di Capua - (O Sole Mio)
  • Hòa âm: Norman Johnson

Lời Anh

Down From His Glory
1. Down from His glory,
Ever living story,
My God and Savior came,
And Jesus was His Name.
Born in a manger,
To His own a stranger,
A Man of sorrows, tears and agony.
Refrain:
O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all.
The great Creator became my Savior,
And all God's fullness dwelleth in Him.
2. What condescension,
Bringing us redemption;
That in the dead of night,
Not one faint hope in sight,
God, gracious, tender,
Laid aside His splendor,
Stooping to woo, to win, to save my soul
3. Without reluctance,
Flesh and blood His substance,
He took the form of man,
Revealed the hidden plan,
O glorious myst'ry
Sacrifice of Calv'ry,
And now I know Thou art the great 'I Am'

Lời Việt

Chúa Giê-xu Lâm Phàm
1. Chúa Giê-xu lâm phàm
Lìa ngôi báu trên thiên đàng
Vì ai Chúa tôi hạ trần
Nằm trong máng cỏ tồi tàn?
Khắp nhân gian chê cười
Nào ai đoái xem Con Người!
Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.
Điệp Khúc:
Chúa Đấng tôi yêu thương!
Chúa Đấng tôi thờ phượng!
Lẽ sống cho lòng này, nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi
Tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời.
2. Chúa yêu ta vô cùng
Hồng ân Chúa ta ca tụng
Vì trong bóng đêm mịt mùng
Toàn nhân thế đã tuyệt vọng
Chúa chí nhân lâm phàm
Lìa bao hiển vinh huy hoàng
Sống đơn hàn chết đau thương vì tôi với bạn.
3. Hát lên hỡi muôn loài
Nào ca hát lên nhân loại
Giê-xu giáng sinh làm người
Đành mang xác thịt hình hài
Hát tôn vinh Con Trời
Ngài không gớm nơi ô tội
Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Tài Liệu Tham Khảo