Chung Niềm Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Freely, Freely
  • Lời: Carol Owen
  • Nhạc: Carol Owen
  • Tài liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam

Lời Anh

Freely, Freely
God forgave my sin in Jesus' name.
I've been born again in Jesus' name
And in Jesus' name I come to you
To share his love as he told me to.
Refrain
He said 'Freely, freely you have received;, freely, freely give.
Go in my name, and because you believe others will know that I live.
All pow'r is giv'n in Jesus' name
in earth and heav'n in jesus name
And in Jesus' name I come to you
To share his pow'r as he told me to.

Lời Việt

Chung Niềm Tin
1. Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi
Đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa
Từ miền tối thế gian vào nơi hiển vinh
Giê-xu vẫn sống dẫn bước tôi theo Ngài
Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi
Hãy tin thật Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu
Hãy đưa người đến chung niềm tin.
2. Một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi
Làm sao tôi quên được giờ phút biến thay
Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa
Vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương Trời
Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi
Biết bao người, biết bao người vẫn sống đau thương
Hãy đưa người đến trong tình yêu.


Tài Liệu Tham Khảo