Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc: Oweld J. Smith
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
1. Hai tâm hồn liên kết nhau trong ân tình tha thiết.
Dìu nhau đồng đi với Chúa trên đường không tên.
Ô! linh diệu thay lúa yêu nhau hai người vui bước
Hiệp nên một nơi chân Chúa mãi luôn vững bền.
Điệp Khúc:
Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn
Ban bình an luôn trên muôn nẽo tối tăm nay.
Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống,
Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.
2. Khi hai người vui sống bên nhau một lòng trung tín.
Giàu hay nghèo khi vui khỏe lúc buồn đau nay.
Nhưng muôn đời luôn mến yêu nhau trong niềm tin kính
Cùng tôn thờ Jê-sus trước ngai vinh quang Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo