Ngài Cứu Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngài Cứu Tôi
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Ngài Cứu Tôi - Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa đời
Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi
Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẻ loi
Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi
Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi
Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi
Vượt bến bờ, Tình yêu Chúa ai dò bến bờ
Tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do.
2. Ngài giữ tôi trọn trên lối đi về cõi đời
Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi
Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bấp bênh
Từng giây phút lên đèo xuống ghềnh Ngài đưa chân tôi bước nhanh
Ngài đón tôi, từ phương hướng đơn độc trở về
Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya
Dù yếu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm
Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo