Trong Miền

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Trong Miền
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trong Miền
1. Kìa ai đó đang tìm nơi nào
Nghỉ an trong miền Giu-đê.
Trinh nữ đẹp xinh mẫu thân Jêsus ấy,
Chính là Mary nay.
Điệp Khúc:
Nào ca lên, mừng Nô-ên,
Vui mừng tràn đầy khắp nơi.
Vì Christ giáng thế ngày này năm xưa ấy.
Hát mừng Jêsus hạ sanh.
2. Kìa Con Thánh Jêsus đang nằm
Máng chiên kia Ngài an giấc.
Những ánh hào quang chiếu trên trời cao
Xuống chốn chuồng chiên thấp hèn.
3. Ðoàn thiên sứ nhanh nhẹn bay liệng
Giữa khi mục đồng chiêm bái.
Ca khúc mừng vui tấu vang trời cao
Che lấp ngàn sao sáng lòa.

Tài Liệu Tham Khảo