Một Ngày Với Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Morning Has Broken
  • Lời: Eleanor Farjeon
  • Nhạc: Gaelic Melody
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Một Ngày Với Chúa
1. Màn đêm vừa tan biến, Ánh dương mừng đón chào,
Ðàn chim cùng vui hát như thuở đầu xuân.
Ca ngợi danh Chúa Cha, Ðấng ban Lời Trường Sinh
Nuôi hồn ta vui thỏa trong phước an lành.
2. Vầng dương vừa lan tới, sương mai còn lóng lánh,
Ngàn cây màu tươi thắm dưới ánh bình minh.
Ca ngợi ơn Chúa Cha, Ðấng cai trị ngàn hoa.
Ban mọi ơn thiên xuống, tâm thỏa vui hoài.
3. Lòng tạ ơn Cha Thánh, Ðấng ban ta mỗi ngày,
Ngàn hoa đua khoe sắc dưới ánh bình minh.
Muôn loài chim líu lo, Hát vang bầu trời xanh
Cho đời ta tươi thắm trong phước an lành.

Tài Liệu Tham Khảo