Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus' Name
  • Lời: Edward Perronet
  • Nhạc: Oliver Holden

All Hail the Power of Jesus' Name

Lời Anh: Edward Perronet
1. All hail the power of Jesus' name!
Let angels prostrate fall;
bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.
Bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.
2. Ye chosen seed of Israel's race,
ye ransomed from the fall,
hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all.
Hail Him who saves you by his grace,
and crown Him Lord of all.
3. Sinners, whose love can ne'er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.
Go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.
4. Let every kindred, every tribe
on this terrestrial ball,
to Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all.
To Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all.
5. Crown Him, ye martyrs of your God,
who from His altar call;
extol the Stem of Jesse's Rod,
and crown Him Lord of all.
Extol the Stem of Jesse's Rod,
and crown Him Lord of all.
6. O that with yonder sacred throng
we at His feet may fall!
We'll join the everlasting song,
and crown Him Lord of all.
We'll join the everlasting song,
and crown Him Lord of all.

Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền

Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
1. Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay
Các thiên thần sấp trước Ngài
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai
Tung hô danh Chúa quyền oai
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai
Thành kính tôn Chúa muôn loài!
2. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai
Sống trên toàn thế gian này
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay
Tung hô danh Chúa quyền oai
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay
Thành kính tôn Chúa muôn loài!
3. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay
Kính cung quì dưới chân Ngài
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai
Tung hô danh Chúa quyền oai
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo