Con Muốn Trở Nên Chiên Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord! I Want to Be a Christian
  • Lời: John W. Work & Frederick J. Work
  • Nhạc: Dân Ca Da Đen

Lời Anh

Lord! I Want to Be a Christian
1. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart,
Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
2. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart,
Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart.
3. Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart,
Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart.
4. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart,
Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart.

Lời Việt

Con Muốn Trở Nên Chiên Chúa
1. Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên người - người của Chúa - trong đáy tim
Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên như một con chiên
Trong tâm hồn. Trong tấm lòng
Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên như một con chiên.
2. Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên người - đẹp lòng Chúa - trong đáy tim
Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên người đẹp lòng Cha
Trong tâm hồn. Trong tấm lòng
Lạy Thượng Đế! Con muốn trở nên người đẹp lòng Cha.

Tài Liệu Tham Khảo