Phút Suy Tư

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Phút Suy Tư
  • Lời: Lê Phước Thiện
  • Nhạc: Lê Phước Thiện

Phút Suy Tư

Có khi nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình, bao tội tôi chất trên Ngài
Chúa không hề nao núng, bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời
Cớ sao người chóng quên, tình yêu Giê-xu yêu dấu
Tình ấy tôi nào dám quên, tâm tư ngỡ như mây ngàn hồn bay theo gió
Có khi nào đơn chiếc Giê-xu thường đi bên tôi
Chúa hằng chăm sóc tôi sao mà chóng quên, Giê-xu Ngài yêu tôi mãi
Tình đó khi nào có phai, suy tư suốt cả đêm ngày tình yêu Chúa tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo