Như Cánh Chim Bay Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Flee As A Bird
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 11:1
  • Lời: Mary Stanley Bunce Dana Shindler (1810-1883)
  • Nhạc: Giai điệu Tây Ban Nha: Spanish Air
  • Hòa âm: Mary Stanley Bunce Dana Shindler (1810-1883)
  • Tài Liệu:
  • Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ - Music Department
  • John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)

Lời Anh

Flee As A Bird
1. Flee as a bird to your mountain, thou who art weary of sin;
Go to the clear flowing fountain where you may wash and be clean.
Haste, then, th’Avenger is near thee; call, and the Savior will hear thee;
He on His bosom will bear thee; O thou who art weary of sin,
O thou who art weary of sin.
2. He will protect thee forever, wipe every falling tear;
He will forsake thee, O never, sheltered so tenderly there.
Haste, then, the hours are flying, spend not the moments in sighing,
Cease from your sorrow and crying: The Savior will wipe every tear,
The Savior will wipe every tear.


Lời Việt

Như Cánh Chim Bay Lên
1. Hồn tôi bay lên những ưu phiền.
Nhẹ như chim non tung đôi cánh mềm.
Tìm bay sang bên suối trong êm đềm,
Gội bao nhiêu tội, áo trắng liền.
Rồi lướt qua miền sáng tươi thanh bình,
Khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình.
Hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền.
Bên Ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn.
Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhủ khuyên.
2. Lệ vương đôi mi, Chúa lau khô rồi.
Ngài nâng niu tôi, yêu thương suốt đời.
Dù khi gian nguy, Chúa không xa rời,
Lòng tôi vui mừng hưởng phước Trời.
Ngày lướt qua dường nước trôi qua cầu,
Nên Ngài không muốn tôi hay ưu sầu.
Vượt trên đua chen đến nơi an bình.
Vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm.
Ðáp theo tiếng gọi: Hãy bay lên!

Tài Liệu Tham Khảo