Hãy Theo Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Theo Jesus
1. Jêsus xưa vui mang đau thương trên cây thập tự tuôn huyết.
Gô-gô-tha đây nơi Jêsus vì tội nhân chết.
Tình yêu thương của Chúa cao sâu tôi khôn dò lường so sánh,
Jêsus đã chết thay tôi anh.
Điệp Khúc:
Hãy đến suối huyết Jêsus đã tuôn rơi.
Huyết Chúa quyền phép xóa mọi ác uế trong tôi.
Nhờ Jêsus ta nay xa đường tội hắc ám,
Từ rày lòng luôn vui tươi hát khen Ba Ngôi.
2. Jêsus đang mong anh đem dâng thân, linh, hồn mình cho Chúa.
Bạn nghe chăng tiếng Chúa gỏ cửa lòng bạn mau mở.
Nài xin Jêsus đến cứu giúp dẫn dắt đời mình thay mới!
Và cùng Ngài bước đi khắp nơi.
3. Mừng vui thay trong Chúa tâm linh an ninh đời Ngài chăn dắt.
Lòng tôi nay nương nơi Jêsus tràn lời khen hát.
Ngài ban cho sức mới, tiến tới với Chúa trọn đường vui sướng,
Mừng nào mừng Chúa trong tâm luôn.

Tài Liệu Tham Khảo