Lạy Cha Yêu Thương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Love You Lord
  • Lời: Laurie Klein
  • Nhạc: Laurie Klein

Lời Anh

I Love You Lord
I love You Lord,
and I lift my voice
to worship You
O my soul, rejoice!
Take joy my King
in what You hear
May it be a sweet
Sweet sound in Your ear

Lời Việt

Lạy Cha Yêu Thương - Lời Việt: Trần Huy Khanh
Lạy Cha yêu thương
Lòng con yêu mến Chúa
Lời hát con dâng
Chúa muôn đời cao vời
Lạy Vua yêu thương
Giờ con vang tiếng hát.
Nguyện lời ca chúng con
Dâng lên Ngài đẹp hơn ánh mai

Tài Liệu Tham Khảo