Ban Mai Với Giê-Xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In the Garden
  • Lời: Charles Austin Miles
  • Nhạc: Charles Austin Miles

Lời Anh

In the Garden
1. I come to the garden alone,
While the dew is still on the roses,
And the voice I hear falling on my ear
The Son of God discloses.
Refrain:
And He walks with me, and He talks with me,
And He tells me I am His own;
And the joy we share as we tarry there,
None other has ever known.
2. He speaks, and the sound of His voice
Is so sweet the birds hush their singing,
And the melody that He gave to me
Within my heart is ringing.
3. I’d stay in the garden with Him,
Though the night around me be falling,
But He bids me go; through the voice of woe
His voice to me is calling.

Lời Việt

Ban Mai Với Giê-xu - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng
Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn hoa hồng
Và văng vẳng tiếng ai giọng khoan nhân thân ái
Chính Giê-xu Christ Con Trời hiển lai.
Điệp Khúc:
Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi
Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi
Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu
Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn.
2. Giê-xu chuyện trò cùng tôi thân thiết
Khiến muôn chim reo hót khi hừng đông về
Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc
Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca.

Tài Liệu Tham Khảo